Spaning bland kvinnor i e-Skåne

lika-med-tecken"equality" (CC BY-NC-ND 2.0) by Pixel Fantasy on Flickr

IT i människans tjänst är regeringens digitala agenda från 2011. Sakta men säkert bryts den ned till hanterbara delar runt om i landet. Skolor, organisationer, kommuner och regioner. Alla tar sig an den digitala agendan på sitt sätt efter sin pipa. Tidigare har vi bland annat berättat om hur Östsam och Kalmar fortsatt jobba kraftfullt tillsammans med den vanlige e-Svenssons perspektiv i kikaren.

Nu har vi gjort ytterligare en e-spaning. Denna gång har vi besökt ett dialogmöte hos Winnet Skåne. Winnet är en ideell förening. Medlemmarna består av Lokala ResursCentra, som drivs av Region Skåne, och av olika nätverk för kvinnor. Winnet är en nationell förening men finns även i Europa.

Winnet Skånes digitala agenda tar avstamp i den nationella och regionala agendan men man har också gjort sina egna prioriteringar. Där har man sett tre insatsområden:

  • Motverka stereotypa föreställningar
  • Främja digitalt innanförskap
  • Samverkansplattform

apaappJämställdhetsperspektivet är i fokus, liksom att lyfta kvinnors villkor – den största skillnaden mellan kvinnors och mäns digitala delaktighet finns bland låginkomsttagarna i regionen. Det är också prio att öka den digitala kompetensen bland kvinnliga företagare och att arrangera träffar och utbildningar kring vardagsnyttan av IT överhuvudtaget.

I dialogmötet lyftes också vikten av att personal inom vård och omsorg kan få vara med och utveckla digitala lösningar. Utvecklare behöver samarbeta med dem som står mitt i verksamheten – bara dessa kan bedöma hur de digitala behoven ser ut. Paralleller drogs till forna tider, då kök ritades av män och användes av kvinnor och därmed inte fungerade optimalt arbetsmässigt.

Under resten av året och under 2015 kommer Winnet att arrangera träffar och kurser kring vardagsnyttan och kompetensen för kvinnor. För att göra det vill man också bjuda in kvinnoorganisationer, folkbildning och andra aktörer till samarbete.
/Elisabet Norin

 

IT i människans tjänst kan laddas ned eller beställas per post via regeringskansliets webbsajt:
http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256
Winnet Skånes digitala agenda kan du hämta här.
Rapportering från Östsams och Kalmars seminariedag 28 augusti:
e för alla – del 1
e för alla – del 2
e för alla – del 3

Kommentera "Spaning bland kvinnor i e-Skåne"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*