Så synliga är studieförbundens nätkurser: Tema webbsidor

Ett par glasögon"Eighty Six|Three Sixty Five" CC BY-ND 2.0 by Steven Worster on Flickr

Sandra Jönsson tittar närmare på studieförbundens digitala närvaro i en djuplodande serie om tre delar. Detta är den första delen.

Så synliga är studieförbundens nätkurser: Tema webbsidor

När det kommer till att synliggöra sina produkter och tjänster är det en effektiv strategi att använda sig av ”content”. Content är något som alla verksamheter måste förhålla sig till och helst skapa. Annars är det inte säkert att människor vet om att produkterna eller tjänsterna finns eller att de hittar till dem. Så är det även för studieförbunden. Och egentligen har ju studieförbund använt sig av content länge. De har webbsidor, medlemstidningar, kurskataloger och, de senaste åren, profiler i sociala medier. Det jag ska göra i denna artikelserie är att ta en titt på tre olika studieförbunds content och hur de använder det för att göra folk uppmärksamma på sina nätkurser och skapa digitala profiler för kursverksamheten.

De studieförbund jag har valt att titta närmare på är

  • ABF
  • Folkuniversitetet
  • Medborgarskolan.

Temat i denna artikel, som är den första av tre i artikelserien ”Så synliga är studieförbundens nätkurser”, är de tre studieförbundens webbsidor. De frågor jag ska diskutera är

  • På vilka sätt använder studieförbunden sina webbsidor för att informera kursdeltagarna om sina nätkurser?
  • Vilket digitalt content använder studieförbunden på webbsidorna för att stärka sina nätkursers roll i kursverksamheten?
Därför bör det finnas content på webbsidor

Ju mer och bättre content det finns på en webbsida, desto mer synlig blir den i sökmotorn Google. Att de som besöker webbsidan dessutom blir inspirerade av att läsa, för webbsidan och den organisation den representerar, relevanta texter, titta på talande bilder och upplysas av korta filmklipp gör det ännu mer angeläget att hitta strategier för vad som ska vara med på webbsidan. Detta har blivit så viktigt att det finns företag som bara jobbar med att göra företag och organisationer synliga på nätet liksom att bygga deras varumärken med hjälp av content. En titt i de allra flesta tidningar och tidskrifter visar att det även inom journalistiken har blivit alltmer väsentligt att skapa content som ett komplement till standarinnehållet på deras webbsidor.

Du som vill veta mer om hur man tänker när man gör strategier för den digitala närvaron, synlighet och ett innehåll som skapar mervärde för besökarna kan läsa vidare genom någon av länkarna till olika contentbyråer

På Appelbergs webbsida (se hur de arbetar med content för att marknadsföra sig och bygga sitt varumärke!) – kan du läsa mer om trender inom content och digital marknadsföring.

"Digital-eyes" CC BY-SA 2.0 by Cyberesque on Flickr

”Digital-eyes” CC BY-SA 2.0 by Cyberesque on Flickr

Så använder internationella utbildningsverksamheter content på sina webbsidor

Internationella utbildningsverksamheter, som edX, FutureLearn och Khan Academy, arbetar aktivt med att skapa content för sina webbplatser. Dels genom utförliga kursbeskrivningar och dels genom filmklipp och blogginlägg. Blogginläggen är ofta aktuella och vinklade till nätkurserna. I skrivande stund läser jag t.ex. om pannkaksdagen på FutureLearn. Det fiffiga med blogginlägget är att många inspireras av inlägg som handlar om det som händer här och nu – alltså har det ett mervärde – och därför gärna tar del av informationen. Men om blogginlägget inte hade vinklats till FutureLearns egen nätkursverksamhet hade det inte varit ett relevant innehåll. Så leder en käck text om pannkaksdagen till en diskussion om hunger, svält samt globala utmaningar och ett tips om att gå nätkursen ”Our hungry planet: Agriculture, people and food security”. FutureLearn, edX och Khan Academy bloggar aktivt om hur det är att studera online, de egna verksamheterna liksom om nätpedagogik.

Annat content som finns med på de internationella utbildningsverksamheternas webbsidor är bl.a. presentationer av teamen bakom koncepten, bokningsinformation och utförliga beskrivningar av hur det går till när man studerar deras nätkurser. Just denna form av content, som egentligen är grundläggande, är viktigt att ha med på webbsidan. Man ska nämligen göra det så enkelt som möjligt för besökaren att boka en kurs. En ”Såhär går det till”-sida kan mycket väl räta ut en hel del frågetecken hos besökaren. Det ska inte glömmas bort att nätkurser är en relativt ny tjänst som studieförbund tillhandahåller, åtminstone i större utsträckning, och något man inte kan ta för givet att besökarna har hundra procent koll på.

Så använder studieförbunden content på sina webbsidor
ABF

Jag surfar in på ABF:s webbsida och försöker hitta en smidig ingång till nätkurserna alternativt till distanskurserna. När man söker efter kurser och vill avgränsa sökresultaten brukar man ofta kunna välja alternativet ”distanskurser”. Det är först när jag klickar mig vidare till ”Kurser och studiecirklar” i huvudmenyn som jag får en lista med samtliga distanskurser hos ABF. Däremot är kursbeskrivningarna inte så utförliga och det saknas gemensam ”Så här går det till att studera en nätkurs”-information. Vad gäller digital profil och content har ABF dock en hel del intressanta saker på gång. De har en blogg, genom vilken hela verksamheten presenteras, utvecklar podcasts på ”ABF Pod” och har inspelade föreläsningar på ”ABFPlay”. Dessa finns med på startsidan. I och med detta content finns en stor potential till att bygga upp en hel verksamhet kring lärande på nätet och att hänga med i digitala trender. Än så länge förefaller nätkurserna inte vara särskilt representerade på ABF:s webbsida, men behöver det nödvändigtvis vara en nätkurs som kostar pengar för att det ska räknas som lärande online? Säkerligen inte. Visionen verkar snarare vara att utveckla ett lärande där informationen är tillgänglig 24/7 och gratis, och i vilken medlemsorganisationerna är med och utvecklar innehållet. ABF har alltså en digital profil och content, men detta är inte uppbyggt kring deras nätkurser.

Folkuniversitetet

När jag landar på Folkuniversitetets webbsida ser jag med en gång, d.v.s. på startsidan, sökalternativet ”Visa distanskurser”. Jag hittar även vägen till somliga nätkurser via vissa av ämnesområdena. Folkuniversitetet har satsat på sin distanskursverksamhet, de erbjuder en hel uppsjö nätkurser inom merparten av ämnesområdena. Å ena sidan är de allra flesta kursbeskrivningarna utförliga men skulle eventuellt kunna kompletteras med ett ”Såhär går det till”-avsnitt. Å andra sidan har många kursbeskrivningar en sådan beskrivning. På Folkuniversitetets webbsida finns ingen blogg eller annat content vilka i en egentlig mening stärker Folkuniversitetets, och därmed inte heller nätkursernas, digitala profil. På startsidan finns länkar till tidigare kursdeltagares omdömen, eller testimonials, detta är något som man skulle kunna använda sig mer av för att marknadsföra nätkurserna och ge besökarna en bild av vad det innebär att studera på distans. Folkuniversitetet visar med tydlighet att de har en etablerad distanskursverksamhet med nätkurser, men skulle vinna på att ge den mer plats på webbsidan.

Medborgarskolan

På Medborgarskolans webbsida är det enkelt att ta sig vidare till distans- och nätkurserna. Jag hittar ingången till dem på startsidan. När jag sedan kommer vidare till ”Distanskurser”-sektionen möts jag genast av en kort introduktion till vad det innebär att gå en nätkurs. Det är bara några få rader men ger ändå en bild av vad det är jag förväntas göra. De allra flesta nätkurserna har omfattande kursbeskrivningar med såväl presentation av kursen som en beskrivning av hur det går till att läsa kursen online. Medborgarskolans webbsida har en blogg- och nyhetssektion kopplad till sig, i denna skulle nätkurserna, som Medborgarskolan trots allt presenterar tydligt, kunna ta ännu mera plats. På så sätt kan detta studieförbund stärka distanskursverksamhetens varumärke och inspirera ännu fler till att läsa kurser.

Vad säger detta om studieförbundens användande av content?

Jag har föresatt mig att diskutera

  • På vilka sätt använder studieförbunden sina webbsidor för att informera kursdeltagarna om sina nätkurser?
  • Vilket digitalt content använder studieförbunden på webbsidorna för att stärka sina nätkursers roll i kursverksamheten?

Det jag, genom att ha tagit del ABF:s, Folkuniversitetets och Medborgarskolans content på webbsidorna, har kommit fram till är att de tre studieförbunden dels visar att de har distanskursverksamheter med nätkurser, dels inte ger dessa verksamheter stort utrymme. Idag ställs det hårda krav på att organisationer har ett omfattande content online. Med content på webbsidor menas t.ex. blogginlägg, filmklipp, podcasts och bilder. Dessa elementa finns i varierande omfattning, men det är inte nödvändigtvis representativt för just nätkurserna. Det content som finns om distanskursverksamheterna rör mestadels kursbeskrivningar, och i somliga fall behöver dessa kompletteras med ytterligare information. De internationella utbildningsverksamheterna har större erfarenhet av att arbeta med digitalt content, något som har bidragit till deras framgångar. De skapar aktivt content i form av blogginlägg, filmklipp, bilder o.s.v. Jag misstänker att de svenska studieförbunden är på väg åt det hållet också. I mångt och mycket är detta en fråga om hur mycket resurser man vill lägga ner på att skapa content. Då content handlar om både kvantitet och kvalitet kan det kosta en hel del att framställa sådant, antingen i form av medarbetarnas tid eller genom att hyra in specialister på content. Att inte ha ett omfattande content, som skapar mervärde, kan även det bli en kostsam affär eftersom man riskerar att locka färre besökare till sig.

/Sandra Jönsson

Kommentera "Så synliga är studieförbundens nätkurser: Tema webbsidor"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*