Paradigmskifte

"3D Problem Solving" (CC BY 2.0) by Chris Potter on Flickr"3D Problem Solving" (CC BY 2.0) by Chris Potter on Flickr

Re:flex kommer att publicera fyra filmer från Troed Troedsson och Paradigmmäklarna. I den första berättas vad ett paradigmskifte är för något och hur vi människor tenderar att reagera på sådana.

Kommentera "Paradigmskifte"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*