Omvärld, forskning och konkret praktik i fokus – konferens för ”Den digitala människan och studieförbunden”

"«Каренина. Живое издание» «Karenina. Live Edition» for Google Russia" CC BY-NC-ND 2.0 by Charis Tsevis on Flickr"«Каренина. Живое издание» «Karenina. Live Edition» for Google Russia" CC BY-NC-ND 2.0 by Charis Tsevis on Flickr
Folkbildningsförbundets logo och deltagare på konferensen.

Foto:Ola Hallqvist

Internetdagarna har under tre år i följd ställt frågor om i tur och ordning den digitala vardagen, den digitala folkligheten och nu 2015: den digitala människan.

Så vem är hon? Frågan blev specifik när ledning och verksamhetsledare i landets studieförbund samlades runt ”Den digitala människan och studieförbunden”, arrangerat av Folkbildningsförbundet. Givetvis är frågan svårartad – här finns inga enkla regler – men därför extra viktiga att ventilera i verksamheten. Vad betyder digital pedagogik? Hur visar det sig konkret? Vad är bra med det digitala? Vad ger det digitala för nya möjligheter som inte funnits tidigare? Hur utveckla det digitala i verksamheten?

Folkbildningsförbundets satsning har bestått av tre webbinarier under hösten. I november arrangerades ett avslutande WorkLab på Tekniska museet i Stockholm, för flera en naturlig fortsättning på Internetdagarna. Ett 60-tal personer, de flesta i lednings- eller utvecklingsroller i sina studieförbund, samlades med tre teman i fokus: omvärld, forskning och konkret praktik.

Konferensen inleddes med en guidad tur i museets utställning ”MegaMind”. Den är en sinnesbaserad utställning som gör sig bäst tillsammans med andra. Vad sägs om att måla med ögonrörelser, se hur det är att ha ADHD eller uppleva hur det är att ta sig fram i absolut mörker med hjälp av känseln. Eller varför inte koppla ihop sig i grupp och skapa en hel orkester, för att bara nämna några exempel. Två timmar gick rasande fort och lockade till återbesök.

Namnkunniga keynote-talare gav ingångar utifrån temana omvärld, forskning, konkret praktik. De var Deeped Niclas Strand, creative planner och sociala medier-strateg, Henrik Hansson, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, Johanna Frelin, tidigare VD för utbildningsföretaget Hyper Island, professor Jan Gulliksen, KTH, ordförande för Digitaliseringskommissionen och utsedd till Digital Champion of Sweden samt Brit Stakson, mediestrateg och ledamot i Digitaliseringsrådet.

Den digitala människan och studieförbunden – Konferens from audiola / Ola Hallqvist on Vimeo.

Var ligger utmaningarna? Vad händer när konkurrensen ökar? För den som vill veta eller lära finns idag en uppsjö av lätt nåbara källor, varav många kan rubriceras som folkbildning utan att vara studieförbund eller ha annan klassisk tillhörighet.

– Det gäller för folkbildningen att hålla sig relevant i framtiden, säger Johanna Frelin. De digitala användarna hittar folkbildning och kunskap överallt.

En kvinna som styr en dataskärm med handrörelser.

Foto: Ola Hallqvist

Industrialismen gav oss ett linjärt tankesätt, påpekar hon. Nu är vi inne i ett skifte där vi rör oss bort från detta. Vad vi behöver nu är arbetssätt och ledarskap som fungerar i nätverkssamhället. Människor blir mer och mer värderingsdrivna. Personlig utveckling och lärande hamnar i förgrunden. Det gör att man är välinformerad och också vill göra rätt och litar mer på vänners rekommendationer än på formella auktoriteter och reklam.

– Lärandespiralen är upplevelsebaserad, menar hon. Upplevelser ger reflektion tillsammans med andra. Misstag blir en del av lärprocessen.

Att arbeta i stuprör – eller silos, Johannas bild – går för långsamt. Det är för auktoritärt och bygger på enstaka personers kontroll. När kompetensen i olika silosar möts sker ofta transformation och förändring. Det leder till nya perspektiv och idéer. Ska man arbeta kollaborativt gäller det att vara så lite auktoritär som möjligt. Värderingar och attityder är avgörande – att inta en offerroll gynnar bara rädsla, inte innovation.

Tid ägnades också åt att i grupp med det egna studieförbundet diskutera strategier för framtiden. Keynote-talarnas ingångar återkom ofta. Konferensen avrundades med en apell av Brit Stakston. Dagarna modererades förtjänstfullt av Johanni Larjanko från Bildningsalliansen, Finland.

Elisabet Norin

Några lästips ur samtal och föreläsningar:
”Nextopia”, Micael Dahlén
”En röd stuga med en halvmåne på gaveln, samtal om folkbildning”, Sonja Schwarzenberger
Svenskarna och internet 2015, årlig rapport om svenska folkets internetvanor, från www.iis.se
”Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar.” Medieutredningens delbetänkande.
”Om Sverige i framtiden.” Ett delbetänkande från Digitaliseringskommissionen, finns här.

Kommentera "Omvärld, forskning och konkret praktik i fokus – konferens för ”Den digitala människan och studieförbunden”"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*