”Om digitala läromedel är svaret, vad är då frågan?” – Daniel Barker på SETT Syd

"Question mark sign" CC BY 2.0 by Colin Kinner on Flickr"Question mark sign" CC BY 2.0 by Colin Kinner on Flickr

Daniel Barker blev flippat klassrum med hela Sverige för några år sedan när han i tv-nyheterna visade hur han jobbade upp och ned med matematiken på Norra Real i Stockholm. Nu delar han sin tid mellan skolan och Natur & Kultur som läromedelsutvecklare.

Den stora publiken surrar av förväntan. Här ska komma än mer digitalt, anas det. Kanske flippflippat klassrum, vem vet?

Men Daniel Barker tar oss istället med på en filosofisk reflektion över sin egen praktik. Vad är det som händer när matematiska texter ersätts med videoklipp? Varför har hans flippade förklaringar visats nästan två miljoner gånger på YouTube?

Men det stannar inte där.

–  En grupp elever tittar INTE, säger Daniel och gör en paus.

Vi hinner alla undra vilken grupp det är innan han fortsätter.

– De svarar alltid på kontrollfrågorna som är utlagda för att se om var och en har förstått. Rätt dessutom. Briljanta elever tittar alltså inte alls.

När Daniel frågat dem hur de gör för att lära sig får han likartade svar, med lite ursäktande tonfall:

– Jag läser i boken. Den är liksom mer noggrann.

Läroboken är långt mer noggrann än läraren. De här eleverna lär sig genom att läsa och de når fantastiska resultat.

Det finns med andra ord en konflikt mellan tryckt bok och digitala resurser och den för med sig andra konsekvenser som han påpekar:

–  Läraren som väljer en bok istället för digitala verktyg kan knappast räkna med plus i lönesamtalen …

Min bänkgranne skrattar.

– Vad ska vi med digitala läromedel till? fortsätter Daniel. Vilka problem menar vi att det ska lösa egentligen? ”Om digitala läromedel är svaret, vad är då frågan?”, parafraserar han Håkan Fleischer (forskare, föreläsare och skribent, bl a för Re:flex).

Att boktexten försvann ur undervisningen när det digitala materialet i form av video kom in i det flippade klassrummet – spelar det någon roll, frågar Daniel Barker.

Man kan höra en knappnål falla.

”Rektor har ett särskilt ansvar för att eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet.”, citerar Daniel Barker ur läroplanen.

–  Vad betyder det? Vem har ansvar? Vad innebär god kvalitet i sammanhanget? Rektor delegerar uppdraget till lärarna i arbetslaget. Vad händer med läsförståelse och språklig förmåga? Går det att ha en språkutvecklande undervisning med hjälp av enbart digitala läromedel? Hur ser ett sådant läromedel ut?

–  För bevisligen är det så att de studerande som inte tittar på videoklippen presterar. De har en ohyggligt effektiv studieteknik och lär sig för förståelse genom sina lässtrategier.

De har lärt sig att lära och gjort sig oberoende av sin lärare.

–  Titta gärna på det skriftliga också i matematik, hälsar Daniel, för de här eleverna är utan tvekan förberedda på framtiden.

/Elisabet Norin

Länktips:

Kommentera "”Om digitala läromedel är svaret, vad är då frågan?” – Daniel Barker på SETT Syd"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*