Mind the Gap

Varning från tunnelbanan i London. "Mind the Gap""London, Mind the Gap" CC BY-NC-ND 2.0 by Alexander Harbich on Flickr

Mind the Gap – Speglingar från konferensen Framtidens lärande 2015 #framlar2015

För sjunde året i rad samlades skolledare, lärare, utvecklare, beslutsfattare, forskare och företag till konferens under två dagar. Syftet, som tidigare, var att spana framåt och att påverka utvecklingen i skolan, framför allt när det gäller hur vi kan hantera digitaliseringen. Skolpraktik, forskning och leverantörer behöver hitta en gemensam arena och möjligheter till kommunikation.

Konferensen, arrangerad av DiU, Datorn i Utbildningen, har under åren bidragit till en ökad dialog runt lärande. Digitalisering har satts på dagordningen politiskt och i myndigheter och kommuner liksom digital kompetens skrivits in i styrdokument.

Två huvuddagar i början av maj smygstartade med en fördag med studiebesök på olika skolor i stockholmsområdet och en mingelkväll på Tekniska museet där deltagarna fick möjlighet att passera från digital forntid till nutida spektakulära upplevelser.

Premiär för folkbildningen

För första gången deltog i år folkbildningen i konferensen, via nybildade Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) tillsammans med Nättidningen Re:flex. Detta uppmärksammades i inledningstalet av koordinator Peter Becker. Han välkomnade folkbildningen och lyfte den som ett gott exempel på framgång utifrån strategin att dela med sig av kunskaper och metoder med varandra.

Ledningen

Vi fick också bekräftelse på vad som hävdats under senare år: att för att en organisation ska kunna bli framgångsrik – på vilket område som helst, men i det här fallet digitalisering – krävs att intresset lyfts bort från de ensamma eldsjälarnas nedtyngda axlar till att bli en fråga för skolledning och hela organisationen.

Guldtrappan

Av den anledningen har DiU nu inrättat utmärkelsen Guldtrappan. Sedan tidigare finns Guldäpplet där enskilda lärare och lärarteam uppmärksammas. Nu sätts hela organisationer i fokus för sitt framgångsrika utvecklingsarbete tillsammans. Botkyrka, Falkenberg, Sandviken, Sollentuna och Sundsvall var de fem nominerade finalistkommunerna till första Guldtrappan.

Förståelse gemensamt

Priset gick till Sundsvall där representanter för såväl skolorna som kommunens IT-chef berättade om sitt tålmodiga arbete med att försöka förstå varandras behov och färdigheter inom respektive arbetsområde. Trots lättsamma försök att provocera till avslöjande av klassiska konflikter mellan IT-avdelning och skola berättade man om och om igen hur inställningen varit att hitta en gemensam plattform för förståelse med respekt för varandras kunnande och önskemål.

Professor Louise Stoll om ledarskap och nätverk

Professor Louise Stoll, professor vid University of London, talade över sin forsknings- och utvecklingsverksamhet som fokuserar på hur skolor, regioner och nationella system skapar kapacitet för lärande och förbättring. Hennes särskilda fokus ligger på ledarskap, lärgemenskaper och lärande nätverk. Kunskapsuppbyggnad via professionella lärgemenskaper är viktiga faktorer för skolutveckling, menar hon.

Dorothy och hunden

Professor Stoll lyfte i sitt målande tal behovet av att inse att världen för alltid är förändrad. De digitala möjligheterna har omskapat villkoren. Som metafor pekade hon på huvudpersonen Dorothy i romanen Trollkarlen från Oz. Efter att Dorothy lyfts av tornadon och satts ned igen tillsammans med sin hund försöker hon förstå var de hamnat. Hennes kommentar är användbar, menade professor Stoll:
– I don’t think we are in Kansas anymore.

Det gamla är försvunnet, något nytt har kommit. Likt berättelsens figurer befinner vi oss i en förändrad situation. Dorothy, Fågelskrämman och de andra får hitta nya vägar utifrån ett annat landskap, andra förutsättningar – hitta självkänslan igen. Också vi.

Mind the gap

Louise Stoll framhöll också sju överlevnadspunkter* för ledare och lärare:
1. Kritiskt tänkande och problemlösning
2. Kollaboration via nätverk med syfte att skapa inflytande
3. Snabb anpassning
4. Initiativ och driftighet, förmåga att se möjligheter
5. Verkningsfull muntlig och skriftlig kommunikation
6. Tillgång till information och förmåga att analysera den
7. Nyfikenhet och fantasi

Lyssnarna påmindes också om att man i det brittiska skolsystemet regelbundet arbetar med s k peer review; äldre erfarna pedagoger lyssnar av yngre kollegors lektioner och ger stöttning och feedback på arbetet.
– We have to mind the gap, påpekade professor Stoll dubbeltydigt med lån från Londons tunnelbana.

Flexikon lanserasFlexikon lanseras

Lansering av Flexikon

I folkbildningsmontern presenterade Folkbildningsnätet sin verksamhet i kortseminarier. Åke Nygren höll makerspace, Webbstjärnan informerade, flera uppskattade och roliga programpunkter avlöste varandra. Folkbildningen passade också på att lansera sin nya sajt, Flexikon – en guide för flexibelt lärande – med redaktörerna Ulrika Knutsson och Ola Hallqvist.

YH-utbildning

I övrigt noteras att det numera även finns en YH-utbildning för den som vill vidga sitt pedagogiska och metodiska fält – en distanskurs för verksamma pedagoger, med säte i Vansbro i Dalarna. Samtidigt rapporteras det av och till från lärarutbildningar att man ännu inte har tagit in digitala metoder – illavarslande.

Elisabet Norin


Om Louise Stolls

Professor Louise Stolls arbetar vid London Centre for Leadership in Learning. Hon är också forskare och konsult på internationell nivå. Hennes forskningsfält rör hur skolor, regioner och nationella sammanhang på bästa sätt kan skapa möjligheter för lärande och förbättring, med fokus på ledarskap, lärgemenskap och lärande nätverk.

http://www.ioe.ac.uk/staff/LCLL/LCLL_171.html


Länkar

YH-utbildning till IKT-pedagog för verksamma pedagoger i olika lärandeformer

Flexikon – http://flexikon.folkbildning.net/

Tekniska museet och den fantastiska utställningen – http://www.tekniskamuseet.se/1/35.html

*Louise Stolls sju överlevnadspunkter är hämtade från Tony Wagner, http://www.tonywagner.com/7-survival-skills, denne är Expert In Residence at Harvard University’s new Innovation Lab. Han har också medverkat till dokumentärfilmen “The Finland Phenomenon: Inside The World’s Most Surprising School System.”

Arbetsmaterial från Louise Stoll finns i mängd att hitta på nätet, exempelvis här. http://www.lcll.org.uk/professional-learning-communities.html

Datorn i utbildningen

Framtidens lärande

Kommentera "Mind the Gap"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*