Lejon är modiga djur

Ett lejon som ler"AnotherLion" (CC BY 2.0) by Conor Lawless on Flickr

När Re:flex mötte läsare under höstturnén Flexlär 2011 ville många ha tips kring hur folkhögskolors ledning kan arbeta för att få all personal med på tåget och ställa om till en IKT-integrerad skola.

Re:flexredaktionens Mathias Anbäcken träffade av den anledningen Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Stordammens skola i Uppsala.

Lejon är modiga djur

Att leda mot IKT

Stordammen är en skola för årskurserna F-5 och Gabriella Ekström Filipsson är en flerfaldigt prisbelönt rektor, bland annat för sitt arbete med IKT.

Stordammen använder IKT integrerat i allt. Klasserna har egna hemsidor som elever och föräldrar kommer åt hemifrån. Föräldrar kan boka utvecklingssamtal via webben. Alla elever får e-postadresser från skolan och man har bärbara datorer och datorer i varje klassrum. Eleverna gör egna spel med gratisprogrammet Kodu och man använder lärverktyg för matematik och läshastighet som har tydliga drag av spelifiering.

ATT GÖRA FÖRÄNDRINGARNA LUSTFYLLDA

Alla måste springa åt samma håll, annars kommer vi inte att vinna några matcher.

Gabriella Ekström Filipsson är fotbollsspelare och använder gärna liknelser från spelet. Men hur får man alla att springa åt samma håll? Gabriella berättar att man började satsningen mot en framstående IKT-skola med all personal i en gemensam veckolång resa till Kreta. Ingen kunde gå därifrån, oavsett om man gillade tanken med en IKT-skola eller ej. Man lade mycket tid på samtal och diskussioner kring organisationen och rollfördelningen och de uppgifter man hade framför sig. Dessutom fungerade resan som ett socialt kitt för personalen.

Senare gjorde man en till resa söderut, för att datorfortbilda personalen. På så sätt slapp man den tråkiga datasalen och hade istället bärbara datorer i solen. Även de som var mer tveksamma till innehållet på resorna uppskattade dem eftersom det var trevligt förpackat. Man fick en positiv stämning.

MARINERING

Från början hade Stordammens skola IT som ett ämne i skolan, men det är inte ett ämne som andra, menar Gabriella Ekström Filipsson. IT och datorer är verktyg som man ska använda i de andra ämnena. Därför plockade man ganska snart bort IT från schemat för att istället plocka in IT-verktygen i alla ämnen.

Tanken är att allting man brinner för på Stordammens skola – värdegrunden, demokratin, IT – ska marineras in i skolans hela verksamhet. Ingenting får vara tomma ord. Tror man på något måste det genomsyra allting i verksamheten, säger Gabriella.

ALLT FIXAR SIG

Att våga göra nya saker innebär att man ibland kommer att göra fel. Många som inte är datorvana har en rädsla för att saker ska gå sönder eller att de ska förstöra för sig själva och för andra om de gör fel. Redan från början hade ledningen på Stordammens skola och den IT-ansvarige en tydligt uttalad policy:

Det spelar ingen roll vad ni gör. Allt fixar sig.
Det spelar ingen roll om datorn kraschar eller vilken knapp ni trycker på. Allt ordnar sig.

Viktigt är också, menar Gabriella Ekström Filipsson, att det faktiskt är på det viset. Att man från ledning och IT-personal omfamnar även misstagen och inte dömer när någon försöker och det går snett. På Stordammens skola står aldrig en dator oanvänd, säger Gabriella. Allt funkar. Tiden mellan att en dator går sönder och att den är fixad måste vara väldigt kort och bemötandet ifall den går sönder måste vara positivt.

EKONOMI

Datorer, fortbildningar, resor och nya program kostar pengar. Därför gäller det att vända på kronorna. Om en dator kraschar på Stordammens skola plockar man ut det som funkar och återanvänder i andra datorer. Många av fortbildningarna lärarna går är gratis och man söker projektpengar för att inte bara få kunskap, utan även ekonomiska resurser.

ALLA SKA MED

All personal – vaktmästare, lärare, skolledning och övriga – är en del av skolans IKT-tänkande. Alla elever har en e-mailadress och alla klasser har en egen sida på skolans hemsida, som elever och föräldrar kommer åt hemifrån, så föräldrarna måste också ingå i sammanhanget.

Några bland personalen måste dock gå i bräschen… nyckelpersoner som går först, men alla måste följa efter.

Det handlar också, säger Gabriella, om att vara uppdragstrogen.

I styrdokumenten finns två uppdrag – demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. Vi är alla anställda och har betalt för att utföra just de uppdragen och också för att göra det på bästa sätt. Då finns inte något annat val än att arbeta mycket med och integrera IT i skolan. Man kan inte bygga sitt eget uppdrag som skola eller lärare, utan man måste utgå ifrån de politiska uppdrag vi får. Det är vårt jobb.

Om någon i personalen inte är med på tåget då? Vad gör ledningen då?

Vi arbetar mycket med morötter. Jag tror på att förklara uppdraget tydligt. Vi hade en lärare som undrade över ifall det verkligen var nödvändigt med chatt, och jag sa att det kan inte vara så att eleverna inte lär sig det verktyget bara för att du inte kan det eller känner för det. Vårt uppdrag innefattar att de lär sig och använder det och då spelar det ingen roll vad du tycker och känner. Jag gillar inte piskor, men jag pratar om professionalitet. Vill man vara professionell, och det vill alla, måste man följa uppdraget och det är det närmaste en piska vi kommer.

Gabriella berättar också hur några föräldrar velat stänga ute mobiltelefoner (”Lägg dem i en korg och lås in dem!”). Då måste man ta diskussionen med dem och förklara för dem att skolan är en del av världen och att vi inte kan stänga ute den. Man måste använda de verktyg som finns i världen.

Man måste som skola istället tänka hur vi som skola kan använda elevernas olika verktyg som de trivs med och använder i sin vardag. Om man tänker så, att stänga ute mobiltelefoner till exempel, då har man missat poängen med att ha en mobiltelefon. Det är en sak om man sitter och spelar på den och inte gör vad man ska. Då får man som lärare reagera på det. Då är det ju ett missbruk, men det är samma sak om en elev slår en annan med en pinne. Vi kan inte plocka bort alla pinnar från skogen bara för det.

PASSION

Gabriella Ekström Filipsson menar att man som skolledare måste brinna för de frågor som skolan arbetar med. Man måste vara intresserad av IT om man ska arbeta med IT. Och då måste man lägga tid på det. Skolledare har inte mycket tid, och inte lärare heller. Gabriella håller sig uppdaterad via olika webbtidningar, Twitter, bloggar och sina nätverk.

Jag tror man måste lägga mycket tid på IT och utveckling. Även fritid. Man måste vara nyfiken och gilla det här.

UTAN SPANING – INGEN ANING

Väldigt många personer bland personalen skickas på fortbildning. Ett exempel är Uppsala kommuns satsning på den fjärde nyckelkompetensen (EU har en rekommendation kring åtta kompetenser där den fjärde handlar om IT) där många skolor inte skickade någon och de flesta skickade en person på fortbildning. Stordammens skola skickade nio lärare. Så det blev snabbt resultat, menar Gabriella.

När en lärare på Stordammens skola fortbildat sig får den välja ut något som den vill visa för den övriga personalen, något man tror att de andra skulle ha nytta av. Gabriella Ekström Filipsson menar att fortbildning för en individ måste vara viktig för alla. Det måste spilla av sig. Om man fortbildar sig får man positiv respons på det. Man måste få visa upp vad man lärt sig inför de andra. Det ger en positiv stämning kring fortbildning. Alla vill lära mer och visa upp det. Och när man får gå fortbildningar måste man hela tiden, parallellt med sitt eget lärande, tänka på gruppen och skolan, vad kan min skola ha nytta av i min fortbildning? Vad kan jag ta med mig hem?

Att utveckla sig, vara med i projekt och fortbilda sig är inte något konstigt här.

Eftersom man har så mycket fortbildning på skolan får man hela tiden idéer kring nya verktyg, och andra metoder. På samma sätt är Gabriella själv i ständig fortbildning och arbetar aktivt på olika sätt för att ta med sig saker och idéer hem till skolan.

NYA VERKTYG

Gabriella berättar att hon just köpt in tio Ipads till skolan. Hur ska hon få lärarna att börja använda dem i undervisningen?

Vi har en så etablerad IT-miljö. IT är en självklar del av skoldagen. Och IT förändras. Så det gör vi med.

Hur får man personalen att vilja prova nya verktyg när de gamla fungerar? Gabriella berättar att hon i fallet med de nyinköpta verktygen först kände av läget och fick med sig några som var nyfikna på surfplattor. Sedan köpte hon in dem. Nästa steg är att erbjuda de som är lite negativa att låna hem en och prova själv. Personalen får då en ställtid. De vet att man ska börja arbeta skarpt med Ipads i höst, men får tid att bekanta sig mer med verktyget om det känns främmande.

Omvärldens förändringar går fort och det är svårt att hinna med. Därför menar Gabriella att man hela tiden måste prata om förändringen – med personalen, med föräldrarna och med eleverna. Man måste legitimera förändringar genom att visa på dem.

”Ibland tycker en del i personalen att jag har lite bråttom, men vi har inte tid att vänta. Vi lever i en ständig förändring.”

Ett lejon på väggen utanför Gabriellas kontor.

Lejon är en symbol man använder mycket på Stordammens skola. Det finns lejon överallt på rektorsexpeditionen. — Lejon är stolta och modiga djur. Precis som ledare måste vara, säger Gabriella Ekström Filipsson.

Kommentera "Lejon är modiga djur"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*