Lärplattor ska stimulera läsandet

"Books HD" (CC BY 2.0) by Abhi Sharma on Flickr"Books HD" (CC BY 2.0) by Abhi Sharma on Flickr

Kan lärplattor stimulera läsandet? Den frågan ska allmän kurs på Ingesunds folkhögskola undersöka i samarbete med Arvika bibliotek. Där jobbar bibliotekarie Maria Bergroth, en viktig kugge i det läsfrämjande projektet och en person som brinner för det flexibla läsandet. Det här är den sista artikeln av fyra om iPads på Ingesunds folkhögskola signerade Jan Pettersson. Artikel ett, två och tre hittar du här, här, och här.

Runt bordet sitter alla i projektgruppen samlade: Henric Ahlgren (specialpedagog och lärare i svenska), Hans Hellström (it-pedagog och lärare i svenska), Stefan Sundman (biblioteksansvarig) från folkhögskolan samt bibliotekarie Maria Bergroth från Arvika bibliotek.
– Vi träffas regelbundet och stämmer av hur projektet löper, säger Hans Hellström.

Idag diskuteras bland annat projektbloggen, nya appar, studiebesök och en författarträff med Jonas Hassen Khemiri.
Projektet som stöds av Folkbildningsrådet har som främsta mål att stimulera deltagarnas läsning med hjälp av lärplattan, framför allt står gruppen med särskilda behov i fokus.

maria

Maria Bergroth är socialbibliotekarie.

Biblioteket en självklarhet

För skolan är det en naturlig förlängning av deras 1:1-satsning (”en deltagare en iPad”).
– Vi vill att kontakten med biblioteket blir ett självklart inslag i de studerandes vardag. Det behövs för att främja deras läsning, säger Henric.

För biblioteket handlar det om att möta deltagarnas behov och att vidareutveckla ett samarbete som har funnits sedan länge.
– De brukar alltid komma till oss, vi ger boktips och informerar om hur man kan låna e-böcker och använda andra e-tjänster, säger Maria.

Nu har hon och skolan hittat varandra på ett nytt sätt. Målgruppen och intresset för modern teknik har fört dem samman.
– Maria är rätt person att jobba ihop med, säger Stefan.

Trygghetskänsla

Dagen efter träffar jag Maria i biblioteket, mitt i centrum, ett stort mäktigt hus, högt i tak, stora glasrutor och en inbjudande miljö.
– Förra året blev vi utnämnda till Årets bibliotek i Sverige. Priset delades ut tillsammans med andra bibliotek i regionen, säger en strålande glad Maria och visar runt.

– När projektet startade samlades alla deltagare här. För många är det en främmande miljö, därför är det viktigt att bygga upp en trygg känsla. Nu har de mött mig och fått ett bekant ansikte, säger hon.

Socialbibliotekarie

Jag är nyfiken på hennes roll i projektet. Varför just Maria?
– Jag jobbar med samma målgrupp som skolan gör och har den kunskap som behövs, svarar hon.
Maria är socialbibliotekarie. Förutom sedvanliga bibliotekarieuppgifter innebär det att ge extra stöd till personer med funktionsnedsättning och gruppen med särskilda behov såsom läs- och skrivsvårigheter. Det innebär att man arbetar med talböcker, olika former av läs- och skrivstöd och ökad tillgänglighet. När det gäller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi återfinns denna problematik i närmast samtliga av grupperna på Ingesunds allmänna kurs.

– Jag har också de kontakter som behövs när det gäller talböcker. Det är viktigt, poängterar hon.
Talböcker skiljer sig nämligen från ljudböcker som vem som helst kan köpa i vanliga butiker. Talböcker är däremot inlästa för personer med läsnedsättning och det krävs särskilt tillstånd.
– Jag kan ge den rättighet som behövs för att få ladda ner talböcker gratis, förklarar hon.

Vilka är då fördelarna med en talbok?
– För en person med koncentrationssvårigheter är det jobbigt att följa med i en ljudbok där berättelsen ofta framförs på ett dramatiskt sätt. I talboken är uppläsningen tydligare och det finns finesser. Det går att bläddra, söka och sätta bokmärken i dem, berättar Maria.

Modern teknik

besokare

Arvika bibliotek vill befinna sig i låntagarnas verklighet och har startat en IT-hörna.

I det här perspektivet framstår Marias roll som näst intill ovärderlig. Till detta kan vi lägga hennes intresse för att jobba med sociala medier och digital teknik.
– Jag har bland annat varit med och dragit igång en IT-hörna här på biblioteket. Vi vill befinns oss mitt i låntagarnas verklighet, använda modern teknik. Därför ger vi stöd till hur de kan använda smartphones och appar. En timme varje måndag är det öppet hus. Vi har ofta ett tema som lärplattor, film på nätet, diskussionsforum, filformat, berättar hon.
Steget till att fördjupa samarbetet med Ingesunds iPad-projekt låg därför nära till hands.
– Givetvis tände jag till lite extra när skolan ville använda sina lärplattor för att stimulera läsandet. Lärplattan öppnar för det flexibla läsandet och det är det jag brinner för, säger hon.

Flexibel läsning

För läsning finns många digitala lösningar. E-böcker läser man på en skärm. E-ljudböcker lyssnar man på. I en talbok är uppläsningen tydligare och det finns finesser. Det senaste är att kunna läsa och lyssna samtidigt.
– Sätten att läsa på anpassas allt mer till läsaren och en flexibel läsning ger människor chans att utvecklas oberoende av sin livssituation, något som jag tycker är en rättighet. Jag vill att alla ska få det som passar dem. En del måste lyssna för att kunna ta till sig innehållet. Alla sätt är lika mycket värda, kommenterar hon.

Den moderna tekniken öppnar många möjligheter. Det kan handla om det flexibla läsandet i utbildningssyfte eller för nöjesläsning.
– Behovet är stort, många kommer hit och söker stöd för att klara av sina utbildningar. Även äldre dyker upp och för dem öppnas en helt ny värld när de upptäcker det flexibla läsandet, berättar Maria.
I projektet ingår också att sprida information om dessa möjligheter, eftersom det fortfarande finns många som svävar i okunnighet.

Appen Legimus

I ropet just nu är appar som gör att man kan läsa och lyssna på böcker samtidigt.
– Det hjälper många i läsningen, menar hon.
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har nyligen släppt appen Legimus som kan laddas ner kostnadsfritt direkt i lärplattan eller mobilen. Med hjälp av den kan alla talboksläsare läsa sina talböcker.

– Då slipper man alla mellanhänder, inflikar Maria.
Det är en offlineversion som endast är till för läsning. I oktober kommer slutversionen, som innehåller sökning och nedladdning av cirka 100 000 talböcker direkt i appen.

Att hitta och kvalitetssäkra pedagogiskt användbara appar är något som projektgruppen bland annat har som sin uppgift.
– Det är en djungel av appar, men vi letar, finner, sparar och förkastar, säger Maria.
/Jan Pettersson

Kommentera "Lärplattor ska stimulera läsandet"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*