Fler kvinnor skapar, delar och lyfter på Wikipedia

Skrivstuga i Göteborg.Skrivstuga i Göteborg. Foto: Lennart Guldbrandsson, public domain.

Är du kvinna och skriver artiklar eller redigerar på Wikipedia?

Då tillhör du en minoritet bland alla som bidrar till uppbyggnaden av detta stora och gemensamt byggda uppslagsverk. I en undersökning 2011 upptäcktes att 91 % av de aktiva skribenterna var män – och att det troligen påverkar inte bara val av ämne utan också hur saker framställs och vilken typ av kunskap som förmedlas.

Som ett allmänt folkbildande projekt har därför ”Kvinnor på Wikipedia” startats runtom i landet, med engelskspråkig förebild. Kerstin Namuth på Folkuniversitetet är en av dem som brukar delta i Wikipedias skrivstuga i Göteborg. Där ses varje tisdag eftermiddag en grupp kvinnor för wikipediaträff.

Initiativtagare till skrivstugan, som hittat lokaler i vackra Litteraturhuset, är Lennart Guldbrandsson. Lennart och Sofie Jansson, verksam inom Folkuniversitetet, födde idén på en öppen wikifika där bägge deltog. Eftersom hon jobbar med litteratur och skrivande och visste att det blivit en tidslucka på litteraturhuset så var saken fixad.

På plats finns två gamla wikipedianer för råd och stöd till de som kommer dit. Värd i Göteborg är Lennart Guldbrandsson.

Deltagarna har olika bakgrund: från helt ovana som gör sin debut, till vana wikipedianer, ofta specialister inom ett kunskapsområde. Några inom språk och lingvistik skriver även för Wiktionary. Förutom författare och huvudpersoner saknas ämnesområden som konventionellt anses kvinnliga, som smink och modedesign. Då gäller det att ta sig förbi reklamens språk och kunna presentera fördjupade texter och fakta.

Gänget hinner också umgås över en fika som Wikimedia bjuder på under sin tisdagsträff.

Wikipedia är ett gemensamt arbete, där alla deltagare delar med sig av sitt kunnande. Kerstin Namuth berättar om när hon satt och skrev en artikel och upptäckte att någon annan – på en annan plats i världen – samtidigt ändrade det hon skrivit.

– Det är lätt att först bli frustrerad, säger hon, men det är viktigt att komma ihåg att hela idén bygger på att det inte är min artikel och inte heller min kunskap. Alla som kan något hjälps åt och det är generöst och schysst.

Under åren som Wikipedia funnits, har källhänvisningarna i artiklarna blivit mer noggranna. Faktakunskap och teorier är viktiga för tillförlitligheten och för möjligheten att fördjupa sig för den som vill gå vidare.

– Fakta ska ha stöd i publicerat material som läsaren själv kan kolla upp, säger Kerstin Namuth. Denna transparens ökar både tillförlitlighet och trovärdighet. Äldre artiklar som inte har uppdaterats kan ibland låta som tyckanden, medan man nu istället strävar efter ett objektivt och faktabaserat perspektiv. Ser man en artikel som ännu inte håller måttet kan man hjälpa till att förbättra den.

Målet för skrivstugan i Göteborg är att få tjugo stycken rekommenderade artiklar om kvinnliga huvudpersoner. Se alla skrivstugornas målsättningar här. Detta betyder att tjugo artiklar ska ha ett så fullmatat och välskrivet innehåll att Wikipedia väljer att lyfta fram dem på förstasidan.

Som folkbildare funderar också Kerstin Namuth över användningsområden för kursdeltagare i folkhögskola och studieförbund – och inte bara som uppslagsverk:

– Folkbildningen samlar ju så många speciella intressen som inte finns med på Wikipedia ännu. Varför inte sätta som ett av kursens mål att tillsammans skriva en artikel? Eller i kurser i svenska för invandrare skulle alla kunna skriva om sina hemländer och sin hemort på svenska. Eftersom arbetssättet är demokratiskt skulle det resultera i gemensamma intressanta texter. Det handlar också om att bidra till hela världens kunskap genom att skapa, bygga, dela och lyfta fram det som är viktigt. Hela projektet Wikipedia är ett gigantiskt bildningsprojekt helt på folkbildningsmässiga grunder.

Elisabet Markkula Norin & Kerstin Namuth

Kommentera "Fler kvinnor skapar, delar och lyfter på Wikipedia"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*