Drönare, skolstrategier och digitala framtidsspaningar – del II

dan

I en tidigare artikel har Ulrika Knutsson rapporterat från BETT-mässan i London. Här fortsätter hennes tankar utifrån den spaningen:

Horizon Report

Årliga Horizon Report om digital utveckling i nordiska skolorna är den framtidsspaning som görs på Scandinavian@BETT. Rapporten består av flera delar. En av dem har speciellt fokus för att se hur tendenserna i Norden ser ut i jämförelse med Europa och Nordamerika. Den ger mycket att tänka på. Rapporten bygger på expertutlåtanden, forskning och insamling av vad som pågår av digitalisering och utveckling av digitala läromiljöer i nordiska skolor, viktiga fält för oss att ta del av.

Inte smartare

Studenterna blir inte smartare bara för att man tar in digital teknik i klassrummet – det är den stora slutsatsen i Horizon Report 2015. Men om vi arbetar hårt och diskuterar de pedagogiska möjligheterna och använder dem i klassrummet och medvetet utvecklar dessa blir resultaten mycket högre hos studenterna. Vi lever i en digitaliserad värld som utmanar kompetenser och förhållningssätt till lärande.

Vad en folkbildare slås av är att termer och målformuleringar i framtidsspaningarna är välkända begrepp inom folkbildningen. Det dyker upp termer som demokrati, lärarens roll, samarbetslärande och verklighetsförankring. Men även välkända problem som behov av en väl fungerande digital lärmiljö, digitala strategier och pedagogisk kompetens.

Den senaste framtidsspaningen släpptes måndagen 18 januari och presenterades färsk på BETT-mässan. I Horizon Report lyfts trender och stöd till ett strategiskt tänkande för att nå god kvalitet i de olika trenderna. Något som blir tydligt är att användning och design måste bli genomtänkt och fungera i den vardagliga undervisningssituationen. Vi behöver använda digital teknik av pedagogiska skäl. För att det ska kunna fungera behöver den miljön bestå av funktionella verktyg och säkrade uppkopplingar till internet. Det handlar om att skapa en fungerande digital miljö, något som poängterades under alla föredrag på mässan.

Nya roller för alla

I Horizon Report försöker man samla information om hur framtidstrender i lärande ser ut när det gäller utbildning. Redan på första sidorna finns en sammanfattning och därefter en fördjupning av utmaningarna.

Trenderna för närmaste ett till två år rör:

a) Utveckling av digitala tester
b) Ny lärarroll
c) Studenterna byter förhållningssätt från konsumenter till kreativa producenter.

Det handlar om den snabba utvecklingen av pedagogik/teknologier som följer i trendernas spår. Samt om utmaningar för utbildningsinstitutionerna.

Kreativiteten

Skandinaviska skolor är på gång och ändrar nu förhållningssätt genom att bli mer inriktade på kreativa processer än man är i andra delar av världen. Vi ligger långt fram men det finns mycket att göra för att höja kvalitén på undervisningen.

Utmaningarna som räknas upp är många men den goda översikten som startar rapporten är material nog för att starta ett arbete för digitala strategier, inte bara för skolan utan i även studieförbund och folkhögskolor!
Ulrika Knutsson
Hela rapporten hittar du här

Länk till wikipediartikel (eng) om BETT

Länk till Datorn i Undervisningen – pedagogisk tidskrift

Kommentera "Drönare, skolstrategier och digitala framtidsspaningar – del II"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*