”Come on! Create!” – Det våras för Levande Verkstad

"Create" (CC BY 2.0) by Sonny Abesamis on Flickr"Create" (CC BY 2.0) by Sonny Abesamis on Flickr

AC Collin har träffat Lisa Liljegren och Tova Björkquist från Flexlär-projektet ”Come on! Create!”


Det riktigt sprudlar om Lisa Liljegren och Tova Björkquist. Jag förstår dem. Under år 2013 har de varit drivande och delaktiga i flexlärprojektet ”Come on! Create!” på Södra Stockholms folkhögskola i Skärholmen. Syftet med projektet är att sprida de metoder som används inom Levande Verkstad på ett inspirerande sätt och göra dem tillgängliga för så många som möjligt. Den öppna lärresursen vänder sig inte enbart till pedagoger, ledare och lärare inom skola och omsorg. Tanken är att alla som arbetar med utvecklande, motivationshöjande och skapande verksamhet ska ha användning av metoderna. Man ska känna sig inspirerad och uppmuntrad att utveckla dem och gärna sprida dem vidare.

Lisa Liljegren och Tova Björkquist. Foto: AC Collin.

Lisa Liljegren och Tova Björkquist. Foto: AC Collin.

Pedagogiken är upplevelsebaserad och det finns inte särskilt mycket litteratur om Levande Verkstad, trots att metoderna har praktiserats i Sverige sedan sextiotalet. Därför känns lösningen, att filma de klassiska övningarna och göra dem tillgängliga på nätet, helt klockren.

”Levande Verkstad har alltid varit lite mystiskt, för oinvigda”, säger Lisa som har arbetat med pedagogiken i över trettio år. ”På det här viset kan vi nå ut till många och ta bort det hemliga.”

Det ekonomiska stödet blev startskottet

När projektet fick ekonomiskt stöd från Folkbildningsrådet våren 2013 kunde tid frigöras för att förverkliga idéerna. Tova klev in som projektledare och lärarkollegan Per Fagerell bidrog med sin kompetens som mediapedagog. Tillsammans med Lisa, som ansvarar för det konstnärliga innehållet, har de som arbetsgrupp bred och lång erfarenhet. Förutsättningarna för ett gott resultat kunde inte vara bättre. De började med strukturen för hur projektet skulle drivas och arbetet kunde sätta igång på allvar.

Inspirerande, tydligt, lärande och lättanvänt är de nyckelord vi har hållit oss till”, berättar Tova och förklarar hur viktigt det var att redan från början hitta en form som var enkel och lättanvänd. ”Den skulle vara clean och inte ta över. Innehållet var det viktiga.”

Valet föll på WordPress och Tova gick en kurs för att lära sig grunderna. Både Tova och Lisa beskriver hela projektet som en lärande process, inte bara för dem själva, utan även för deras kollegor som har fått ta del av erfarenheterna under arbetets gång. Den digitala kompetensen har ökat på skolan, en positiv bieffekt som man alltså har fått på köpet.

”Vi har lekt fram saker, provat oss fram”, säger Lisa. ”Vi har gjort det som har fungerat och haft roligt under tiden.”

En öppen lärresurs som ska växa

Planen är att hemsidan ska fyllas med innehåll kontinuerligt. Under våren 2014 läggs den tredje filmen upp och för varje produktion blir deras arbetsgrupp allt effektivare. Lisa och Tova skrattar när de beskriver hur mycket jobb de lade ner på den första filmen som presenterar den klassiska startövningen ”Det löpande bandet”.

Filmen ”Det löpande bandet” – en del av projektet Come on! Create! CC BY-NC-SA 3.0
 

”Vi hade tre kameror för olika kameravinklar och installerade dagsljuslysrör …”, säger Lisa.
”… och experimenterade med stop-motion-tagningar”, fortsätter Tova.
”Allt tog mycket tid, men nu vet vi hur vi ska göra i fortsättningen och kan filma i skarpt läge”, säger Lisa.
”Den andra filmen tog bara en femtedel av den första”, konstaterar Tova.

De sitter på var sida om mig när de berättar och jag känner den positiva energin flöda i rummet. Gemenskap, generositet, det kollektiva skapandet och lekfullhet – allt det som Levande Verkstad står för känns mycket närvarande i just den stunden. I bloggen på hemsidan delar de också med sig av hur arbetet fortskrider, i både med- och motgång.

Ett problem med den första filmen visade sig vara ljudsättningen. De hade helt enkelt prioriterat bort ljudet och när den ordlösa filmen var färdig kände de alla tre att det var något som fattades. Jag påpekar att jag tyckte särskilt mycket om musiken, så jag förstår att det måste ha löst sig på något sätt.

”Vi tog hjälp av en kursdeltagare på skolan som hade erfarenhet av ljudredigering”, berättar Tova. Det var cellisten och kompositören Aina Myrstener som bidrog med material, men förutsättningen var att musiken hade samma licensiering som projektet i övrigt. Tova redogör för Creative Commons, det licensieringsverktyg som underlättar och tydliggör hur verk får användas, spridas och modifieras, utan att upphovsmannen behöver kontaktas.

”Man måste ge oss cred om materialet sprids eller vidareutvecklas, och syftet får inte vara kommersiellt.”

Foto: AC Collin

Foto: AC Collin

Vad händer nu?

”Vad har känts motigt?” frågar jag och det blir alldeles tyst. De funderar en lång stund, men det enda som de kan komma på är eventuella tekniska hinder.

”Det kan ha varit problem med nätverket någon gång, att inloggningen inte har fungerat”, säger Tova. ”Annars har det varit enbart positivt och utvecklande.”

”Vad har ni framför er nu, när ni har hittat formen och kan fokusera på innehållet?” undrar jag.
Kommunikation är viktigt, menar de. Input från användare som har praktiserat övningarna är förstås spännande att ta del av. Att få veta hur övningarna har fungerat i praktiken gör att de kan utvecklas vidare.

”Men jag tror att vi behöver tillsätta en särskild tjänst för att ta hand om det”, säger Lisa.
Nu är det viktiga att fylla forumet med innehåll och idéerna är många.

”Alla människor är skapande!”

Foto: AC Collin

Foto: AC Collin

Det var konstnären och pedagogen Adelyne Cross Eriksson som introducerade Levande Verkstad i Sverige under femtio- och sextiotalet. Hon hade lång erfarenhet av skapande arbete med bl.a. krigsskadade och arbetslösa i San Francisco.

”All people are creative!” var hennes övertygelse och hon menade att de metoder som används i Levande Verkstad är utvecklande och stärker självförtroendet. Det får oss att våga experimentera, på egen hand och tillsammans med andra.

”En dag ska alla människor delta i många sorters skapande verksamhet”, har hon sagt. ”Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för de få, utan nödvändigt för alla.”

Flexlärprojektet ”Come on! Create!” ligger helt i linje med Adelyne Cross Erikssons vision.
/AC Collin – skrivarpedagog, www.kreagrafen.se

Kommentera "”Come on! Create!” – Det våras för Levande Verkstad"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*