Att värdera det ovärderade – Open Badges för folkbildningen på Internetdagarna 2016

"value" (CC BY-SA 2.0) by J. Lightning on Flickr"value" (CC BY-SA 2.0) by J. Lightning on Flickr

Även folkbildande organisationer deltog som utställare i Digidelnätverkets monter under Internetdagarna 2016.

Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO) är partners tillsammans med nordiska och baltiska systerorganisationer i Open Badges för folkbildning. Open Badges är ett projekt med syfte att synliggöra och validera kunskaper, erfarenheter och färdigheter som inte ryms inom formella och konventionella betygssystem och certifieringar.

Open Badges är digitala “knappar” färdiga att lägga in i sitt CV, på sociala nätverk eller att skicka via e-post. Vad man väljer att värdera kan variera. Det kan handla om kunskaper och färdigheter, personliga sidor och attityder som utvecklats i informella sammanhang eller vid sidan i formella sammanhang och som inte syns någon annanstans i ens CV. Dessa digitala knappar används redan i vissa utbildningssammanhang, för volontäruppdrag och i företags kompetensutveckling. Med dem blir det möjligt att överbrygga gränser mellan olika sektorer och göra det lättare för arbetsgivare och jobbsökande att hitta varandra.

Ulrika Knutsson och Kerstin Namuth arbetade tillsammans i Digidelnätverkets monter med att presentera Open Badges för Internetdagarnas besökare. Dessa visade stort intresse för idén, oavsett bakgrund och bransch. Mycket uppskattat var även möjligheten att pressa badges av konkret material och ta med som en påminnelse om de digitala möjligheterna.

Två webbinarier om Open Badges hölls live via nätet under dagarna. De leddes av Laimonas Rauskas från litauiska LiNA. Laimonas tog upp behovet av fortsatt utveckling inom fältet Open Badges med syfte att koppla samman kompetenser och utvecklingsarbete.  Webbinarierna organiserades av Nordplusprojektet Open Badges for Adult Educators tillsammans med FSO, Folkuniversitetet i Göteborg, finska studiecentralen SiVIS, Bildningsalliansen i Finland och Badgecraft LiNAs i Litauen.

Här kan du fylla i en enkät om vilka färdigheter och kompetenser du tycker Open Badges ska lyfta.

Läs mer om Open Badges i folkbildning och volontärarbete här.

Elisabet Norin

Kommentera "Att värdera det ovärderade – Open Badges för folkbildningen på Internetdagarna 2016"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*