Alla kan skriva – ny digital pedagogik & skrivverktyg

"Pencil" CC BY-NC 2.0 by 张 磊 on Flickr"Pencil" CC BY-NC 2.0 by 张 磊 on Flickr

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel.


Martin Tiberg

Martin Tiberg

Seminariet leds av Martin Tiberg som är projektledare för Alla kan skriva. Vi får också möta lärare och elever som varit med och arbetat i projektet.

Gruppen presenterar för oss ett digitalt verktyg som är plattformsoberoende som bygger på att en elev får ett antal mallar för olika typer av texter att skriva. Den grundläggande iden och målen med projektet är att öka elevernas motivation, få svaga elever att skriva längre texter och att få fler godkända elever genom momenten. Huruvida projektet lyckas med det eller inte undersöks av forskare från Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Verktyget som presenteras heter Invigos. I testversionen har eleverna uppgiften att skriva en argumenterande text. I den första fasen presenteras eleven för en struktur som är lämplig att använda till argumenterande text, med presentation av en tes, argument, faktaunderlag som stödjer argumenten. Här tas också motargument upp och en slutsats. Kort sagt bygger strukturen på en klassisk argumentationsmodell. Eleven kan också själv lägga till egna rutor för exempelvis inledning. Det som är intressant här är att eleven får en helhetsbild över den text som skall produceras, med ett givet syfte. Hen fyller sedan i rutorna med korta meningar. Låt säga att eleven skall argumentera för mindre läxor (tes). Hen fyller då i argumentrutorna, exempelvis ”Det är orättvist att elever får olika förutsättningar för sitt skolarbete när det måste göras hemma”. Under rutan kan så fakta fyllas på i en separat ruta, exempelvis statistik eller uttalanden från skolverket. När alla rutorna är ifyllda i schemat går arbetet över i fas två. Eleven kan då se hur ett skelett till en färdig text byggts upp av hens egna ord. Dessa behöver naturligtvis utvecklas, men det är ett fascinerande sätt att se att det faktiskt blir någonting tankarna. Det är motiverande och sporrande enligt Martin Tiberg. I verktyget får eleven också feedback på sitt språk och vad som behöver förbättras. På så sätt frigörs lärarens tid, vilket gör att hen istället kan ägna sig åt samtal om sakinnehållet med eleven. Här ser vi alltså hur IT frigör resurser för bildning i skrivprocessen på ett sätt som dessutom får igång även den trögaste av elever, om vi skall tro projektgruppen.

Den som vill läsa mer om projektet kan klicka in på http://www.alla-kan-skriva.se

/Håkan Fleischer

Kommentera "Alla kan skriva – ny digital pedagogik & skrivverktyg"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*