Så synliga är studieförbundens nätkurser: Tema sociala medier

Ett barn med glasögon"Glasses" CC BY-NC 2.0 by Thomas Hawk on Flickr

Sandra Jönsson tittar närmare på studieförbundens digitala närvaro i en djuplodande serie om tre delar. Detta är den andra delen.

Så synliga är studieförbundens nätkurser: Tema sociala medier

Såsom det är A och O att ha content för att synliggöra sina produkter och tjänster, är sociala medier ett effektivt sätt att visa upp och bjuda in människor till verksamheten på. Oftast använder man olika former av content för att bygga sitt varumärke med hjälp av sociala medier. Content och sociala medier går således hand i hand. Läs gärna mer om vikten av att ha content i den tidigare artikeln i denna serie. Det jag gör  i denna artikelserie är att ta en titt på tre olika studieförbunds content och hur de använder det för att göra folk uppmärksamma på sina nätkurser och skapa digitala profiler för kursverksamheten.

De studieförbund jag har valt att titta närmare på är

• ABF
• Folkuniversitetet
• Medborgarskolan.

Temat för artikeln är sociala medier

Temat i denna artikel, som är den andra av tre i artikelserien ”Så synliga är studieförbundens nätkurser”, är de tre studieförbundens närvaro i och bruk av sociala medier. De frågor jag ska diskutera är

• Vilka sociala medier använder studieförbunden för att marknadsföra sina verksamheter och bygga sina varumärken?
• Hur synliga är nätkurserna på studieförbundens profiler i sociala medier?

Därför bör studieförbunden vara aktiva i sociala medier

Med hjälp av sociala medier förlänger organisationer sina verksamheter till platser där människor själva har valt att spendera sin tid. När människor trivs på en plats finns det större förutsättningar att öppna för samtal. Samtal, eller s.k. dialog, är bra. Den verksamhet som lyckas skapa en positiv dialog med sina klienter kan också engagera dessa i verksamheten. Engagemang= fler sålda produkter och tjänster. Sociala medier är idag flitigt brukade när det kommer till att bygga och stärka varumärken. Studieförbunden har varumärken, f astän det kanske inte är det första man tänker på. Var och ett av studieförbunden har sin egen berättelse om tillblivelsen och värderingarna som präglar verksamheten. En annan fördel med att posta sitt content i sociala medier är att det lättare sprids, som i mun till mun-metoden men digitalt.

Vilka sociala medier hör till de vanligare?

• Facebook
• LinkedIn
• Twitter
• Google+
o.s.v.

De sociala medierna fungerar på olika sätt. Av den anledningen har verksamheter för vana att anpassa innehållet efter kontexten. Facebook har en ganska bred publik medan LinkedIn riktar sig till människor i karriären. Rätt content på rätt plattform kan locka fler deltagare till nätkurserna – och till kursverksamheten överhuvudtaget!

Du som vill veta mer om vilka sociala medier du kan använda dig av och hur du kan använda dem i praktiken för att marknadsföra kursverksamheten, kan bl.a. hämta inspiration från

Mediababe (Jackie Kothbauer)
Företagande.se
IDG.

Så använder internationella utbildningsverksamheter sociala medier

De stora internationella utbildningsverksamheterna har förstås ett helt annat deltagarunderlag än de svenska studieförbunden, och detta avspeglar sig i det stora antal följare de har i sociala medier, bl.a. på Facebook, LinkedIn, Twitter och Google+. Tack vare att verksamheterna edX, FutureLearn och Khan Academy har satsat på ett varierat, omfattande och kvalitativt content har de mycket material att posta och dela i sociala medier. Detta ger upphov till ett ännu större engagemang hos följarna. Det egna contentet mixas ofta med intervjuer och artiklar från tidningar – och så tar utbildningsverksamheternas varumärken form. De internationella utbildningsverksamheternas närvaro i sociala medier är helhjärtad, de postar i sociala medier ett x antal gånger varje dag och interagerar med sina följare. Om närvaron i sociala medier ska bli lyckad krävs kontinuitet. Det fungerar inte så bra att posta content och att uppdatera sina flöden någon gång då och då. Helst ska man ha en plan för när man ska posta och uppdatera – och hålla sig till planen! Att ha strategier för närvaron i sociala medier är något som kännetecknar de internationella utbildningsverksamheternas användande av dem.

"social media" CC BY 2.0 by Sean MacEntee on Flickr

”social media” CC BY 2.0 by Sean MacEntee on Flickr

Så använder studieförbunden sociala medier
ABF

Jag lägger jag med en gång märke till att ABF har drygt 17 000 följare på Facebook. De uppdaterar sin officiella Facebook-sida från ett par till flera gånger i veckan. Dels med eget content och dels med material från andra producenter. Eftersom ABF, som även har separata sidor för lokala verksamheter, spelar in delar av sin verksamhet och sänder filmerna via ABFPlay har de ett intressant content att uppdatera sidan med. Filmerna är folkbildande och avspeglar studieförbundets kärnfrågor. Man behöver inte nödvändigtvis enbart använda eget content i sociala medier. Med tanke på att det tar tid och kostar en del att att framställa eget content, är det fullt rimligt att hålla igång sidan med hjälp av det andra har skapat. Hos ABF finns det en tanke bakom materialet de använder på sidan: det har ofta ett nyhetsvärde och kan direkt kopplas till kursverksamheten. Förutom att belysa kultur drar sig ABF inte för att fylla sin Facebook-sida med material, exempelvis artiklar, som lyfter samhällsfrågor. Det går ju alltid att söka sig till en särskild sida på Facebook, men för enkelhetens skull finns det ett tillägg på ABF:s webbsida som gör att man utan krusiduller kan klicka sig vidare till ABF:s Facebook-sida. ABF har även profiler på LinkedIn och Twitter, dessa profiler används inte så flitigt som Facebook.

Folkuniversitetet

Liksom ABF har Folkuniversitetet en officiell Facebook-sida och därutöver sidor som är kopplade till de lokala verksamheterna. Det första jag tänker på, vad gäller innehållet på deras sida, är att den skiljer sig något från ABF:s sida. Folkuniversitetet postar content om sina kurser, oftast med en tillhörande bild och en minitext med en aktuell krok (”idag är det den internationella…”). I sociala medier brukar aktuella krokar och bilder som människor kan relatera till, t.ex. bilder med lokal anknytning, med andra människor eller ett vardagligt föremål på eller med en humoristisk touch, fungera väl. Bilder är i dessa sammanhang i regel mer säljande än text. I slutänden vill man som studieförbund ändå locka potentiella kursdeltagare till att gå kurser och/eller studiecirklar. Folkuniversitetet har ungefär 2 000 följare på sin officiella Facebook-sida, som uppdateras med sporadiska mellanrum, men i alla någon gång i veckan-varannan vecka. Folkuniversitetet har profiler på LinkedIn, Google+ och Twitter. LinkedIn-sidan är nischad mot yrke och karriär på så sätt att Folkuniversitetet postar lediga tjänster där. Google+- och Twitter-profilerna är inte lika aktiva som den officiella Facebook-sidan.

Medborgarskolan

På Medborgarskolans webbsida hittar jag tydliga ikoner som visar mig vägen till deras profiler på såväl Facebook som Twitter. Detta skapar känslan av ett nätverk och att Medborgarskolan uppmuntrar sina besökare till följa dem i sociala medier. Just att ha med ikoner för sociala medier på sin webbsida gör det lättare för besökarna att hitta till de olika profilerna, och på vis ökar man chansen till att få fler följare. Medborgarskolan har även en profil på Google+, en sida som de uppdaterar då och då. Deras sida på LinkedIn består mestadels av en presentation av studieförbundet. Det är framför allt Facebook som de uppdaterar och postar inlägg på frekvent, åtminstone flera gånger i veckan. Facebook-sidan, som har fler än 9 000 följare, har ett varierat content. Här mixas allt från bilder på det kursdeltagare gör och länkar till kursernas bokningssidor till Medborgarskolans eget bloggande och material från andra media. Det finns lokala Facebook-versioner av Medborgarskolan. Twitter-profilen har likaså blandat innehåll, men uppdateras inte så ofta som Facebook-sidan.

Vad säger detta om studieförbundens användande av sociala medier?

Jag har föresatt mig att diskutera

• Vilka sociala medier använder studieförbunden för att marknadsföra sina verksamheter och bygga sina varumärken?
• Hur synliga är nätkurserna på studieförbundens profiler i sociala medier?

Det jag, genom att ha tagit del av informationen och innehållet på ABF:s, Folkuniversitetets och Medborgarskolans sidor, har kommit fram till är att de tre studieförbunden, i likhet med internationella utbildningsverksamheter, har profiler på Facebook, Twitter, LinkedIn och Google+. I synnerhet Facebook används och uppdateras mer eller mindre regelbundet. Att studieförbunden ännu inte har utvecklat ett eget omfattande content, t.ex. många blogginlägg, leder till att de inte heller kan posta denna form av inlägg. Däremot har de möjlighet att länka till sina kursbeskrivningar och att upplysa sina följare om vad det är de faktiskt gör och erbjuder. Det är helt OK att posta länkar till kursbeskrivningar och bokningssidor så länge det inte är det enda man uppdaterar sidan med – balans! Studieförbunden bör posta sådan information eftersom det visar att kurserna finns. Det kallas marknadsföring, och det är INTE fult att marknadsföra sin verksamhet. Kombinationen av andra uppdateringar, t.ex. bilder, blogginlägg, tidningsartiklar, filmer etc., gör att följarna får ett mervärde av studieförbundens content. Trots reklam!

Distanskursverksamheterna har inga framträdande platser på någon sida. Detta är lite synd med tanke på att digitalt innehåll gifter sig väl med sociala medier. Man kan också tänka sig att studieförbunden gärna vill att de som använder sociala medier ska gå deras kurser, att det finns en målgrupp här. Om studieförbunden skulle vilja lyfta fram sina nätkurser lite mer har de fantastiska möjligheter till att göra detta på sina Facebook-sidor. De behöver inte börja från början med att bygga en plattform med följare. Var och ett av dem har redan en sådan.

/Sandra Jönsson

Kommentera "Så synliga är studieförbundens nätkurser: Tema sociala medier"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*