Open badges för folkbildare/for adult educators!

wordle

 Artikeln på svenska – Open badges för folkbildare! The article in english – Open badges for adult educators!


Open badges för folkbildare!

Projektidén har lyft. Tanken föddes ur en Twitterchatt med nordiska folkbildare under hösten 2013. En ansökan skrevs till Nordplus och nu är vi igång.

Målet är att utveckla en Open Badge för folkbildare som gör folkbildningen synlig i (sociala) media och nätverk och bidrar till andra folkbildares professionella utveckling.

Fler folkbildningröster behövs för att stärka vår identitet och vår närvaro på webben. Inte minst för att vi ska kunna verka för digital delaktighet.

Badges (märken) har används i hundratals år av olika organisationer som bevis eller belöning för olika bedrifter. Digitala badges är relativt nya och har via dataspelen tagit sig in i utbildningsvärlden. Som ett innovativt sätt att bekräfta kunskaper, färdigheter och utförda insatser är de på frammarsch i (ut)bildningssektorn och även på företag.

En nordisk badge som riktar sig till cirkelledare, lärare och andra folkbildare har flera syften: Som morot för att bidra och som intyg för en insats man har gjort och en kompetens man har visat. Sist, men inte minst, ska folkbildarbadgen vara ett exempel på hur man kan använda open badges – som förhoppningsvis lockar kollegor till stt testa badges i sina egna kurser.

Vill ni veta mer om projektet? Välkomna till

Dela gärna denna artikel med kollegor. Och hör av dig till oss!

För projektgruppen
Kerstin Namuth

Nordplusprojektet Open badge för folkbildare behöver er hjälp!

Vi vill skapa ett koncept som hjälper och inspirerar folkbildare och vuxenutbildare. Era önskemål och idéer kring ett digitalt märke är mer än välkomna. Svara gärna på vår korta enkät http://tinyurl.com/k52kbck. Enkäten är öppen till den 6 november.

Open badges for adult educators!

Open badges for adult educators is a Nordplus project where the aim is to develop and launch an Open Badge for adult learning facilitators, who contribute to the recognition of adult learning and the professional development of adult educators via social media and networks.

Nordic adult education needs more voices in (social) media in order to strengthen its identity and presence on the Internet and live up to its mission of being an important player for digital inclusion.

Traditional physical badges have been used for hundreds of years by various organisations to acknowledge different achievements. The idea of a digital badge is a relatively recent development drawn from research into gamification.

As such badges are an innovative digital way of acknowledging achievement, knowledge, skills and attitudes. Badges are increasingly emerging in web-based learning all over the world, both within the educational sector and working life.

A Nordic badge, addressed to study circle leaders, teachers and other adult educators, will serve a threefold purpose: as an incentive for activities, as a credential for efforts and competences and as an example of good practice.

Want to know more and get intouch with the project? Welcome to

 

Please share the article with colleagues who might be interested. And do get in touch!

For the project group
Kerstin Namuth

Right now we need your help!
We want to create a concept that helps and inspires adult educators, so your contribution is more than welcome! Please respond to our needs analysis questionnaire. You can open it by clicking on the following link: http://tinyurl.com/k52kbck. We would like to have your responses by the 6th of November

Kommentera "Open badges för folkbildare/for adult educators!"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*