Ur användarens perspektiv – projekt e-verkstäder avrundas i Mjölby

Based on "XYZT V2 / Toolkit" (CC BY-NC 2.0) by martin gautron on FlickrBased on "XYZT V2 / Toolkit" (CC BY-NC 2.0) by martin gautron on Flickr

Om du behöver service från din kommun och internet är enda vägen … Och du vet inte hur man gör och har ingen att fråga … De gamla sätten för kommunikation fungerar inte längre. Vad ska du ta dig till?

Sverige har som nationellt IT-politiskt mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det är en demokratisk rättighet för oss att kunna använda samhällets tjänster. Men ofta ställs krav på att vi själva tar reda på hur vi ska göra. Det utestänger dock alla som av olika skäl inte är så digitalt delaktiga.

Under ett års tid har Regionförbunden Kalmar län och Östsam samverkat i ett projekt i Kalmar och Mjölby. Med stöd av Internetfonden har man prövat att starta så kallade e-serviceverkstäder. Samordnare har varit Ann Wiklund, Christer Bergqvist och Kira Berg.

Där har man prövat olika samarbetsformer, utvecklat e-tjänster i medborgarnas intressen men även velat öka möjligheterna för alla att vara digitalt delaktiga.

Målet med studien har varit att skapa en erfarenhetsbank för fortsatt arbete. Kommuner och regioner behöver finna former för en ny form av samarbete. Förvaltningar behöver lära sig att jobba över gränserna. Stuprörsstrukturer och organisationsformer behöver brytas upp. Samhällets all service – fysisk såväl som digital – behöver samordnas och förbättras. Också fysiska mötesplatser behöver ses över – mycket av den här typen av tjänster finns på olika håll i kommunerna nu: bibliotek, lärcentrum, medborgarkontor och är inte samlat under ett enhetligt namn.

Projekt e-serviceverkstäder avslutas med en seminariedag i Mjölby torsdag den 28 augusti 2014 där projektets slutsatser diskuteras. Bland talarna märks Elin Wihlborg, Linköpings universitet och Lennart Werner, Regionförbundet Kalmar län samt Malin Thunborg, Regionförbundet Östsam.

Här hittar du mer information om projektet.

Kommentera "Ur användarens perspektiv – projekt e-verkstäder avrundas i Mjölby"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*