Rapport 2 från Digidelnätverkets träff på Folkuniversitet i Göteborg

En diskussion

Anders Nordh om att kliva ut ur byggnaderna

– Privata arrangörer driver på den digitala utvecklingen, berättar Anders Nordh från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Han berättar om sin privata kontakt med en stor affärskedja. Kontakten i form av planering, framförhållning och mötespåminnelser digitalt imponerar stort.

När man som konsument och privatperson vant sig vid den sortens uppmärksamhet och kommunikationen så upplevs gärna kontakten med myndigheter som knaper. Dessa är inte är lika kvicka och tydliga i att visa att man förstår hur användaren tänker.

Varje kommun har ansvar för arbetet att utveckla e-förvaltningen. Arbetet ska inte göras på IT-förvaltning eller annan förvaltning – man måste jobba tillsammans på annat sätt än tidigare och det är viktigt att kommunledningen är inblandad.

Runt en miljon människor är utanför e-samhället på ett eller annat sätt samtidigt som befolkningen blir äldre och äldre. Hur ska vi hantera detta framöver? Med smartare e-tjänster kan man kanske minska gapet och få fler med i det moderna samhället. Vad som behövs är medborgarens/kundens fokus?

– Vi behöver kliva utanför våra organisationsbyggnader, säger Anders Nordh.

Med bra och nyttiga tjänster, möjliga att använda, kan man plocka bort dyra och ineffektiva gamla tjänster.

Annat som sker: nya och informella nätverk och aktörer dyker upp, som ”För sjutton” längs med tunnelbanelinje 17 i Stockholm, Skellefteå Nu och folkomröstning för Tempelhof i Berlin. Det är inga formella organisationer utan privatpersoner som agerar på nya sätt via nätet. Man protesterar mot vad man uppfattar som bristande medborgardialog. För byråkratin är det en ny situation att försöka samtala och förhålla sig till dessa grupper. Många av dessa är långt mer avancerade i att använda internet och sociala medier än myndigheterna själva. I vissa fall gör man också egna enkäter och startar medborgardialoger eller skapar digital medborgarbudget – en form av direktdemokrati i process.

Elisabet Norin

www.skl.se/medborgardialog

Kommentera "Rapport 2 från Digidelnätverkets träff på Folkuniversitet i Göteborg"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*