Det finns många anledningar att bli digitalt delaktig

En iPad i närbild"The new iPad - the new camera" CC BY 2.0 by Paul Hudson on Flickr

Den 20 maj 2015 går InkluderaFleras nordiska seminarium om digital delaktighet av stapeln, lämpligt nog på Sören Kirkegaards plats i Dome of Visions, Köpenhamn. En plats för eftertanke och visioner.

Sveriges bidrag till seminariet är workshopen Vårbruk, studiecirklar och digital inkludering. Seminariet tar sig an hur det lustfyllda kunskapssökandet, grunden till studieförbundens verksamhet, kan öppna dörren till samhällets digitala rum.

Den digitala klyftan är idag verklighet. Allt fler tjänster flyttas över till nätet, vilket gör dem tillgängliga, men bara för de som behärskar tekniken. Så ser det ut i alla nordiska länder och det finns olika nationella strategier för att möta utmaningen.

”Fattigdom är flerdimensionell” konstaterar världsförbundet för biblioteksföreningar, IFLA, i sin Lyonförklaring från 2014. För att lyckas med att utrota fattigdomen behöver världens länder arbeta med att inkludera marginaliserade grupper genom utbildning, arbete, tillgång till information, yttrandefrihet och deltagande i det offentliga livet.

Nordplus-projektet InkluderaFlera har sedan 2013 jämfört de nordiska ländernas förhållande till digitaliseringen, kikat närmare på lagstiftning, regeringsprogram, offentliga strukturer, finansieringsmodeller och målsättningar. Målet för de nordiska representanterna från Norge, Danmark, Finland och Sverige har varit att i samtal med varandra kartlägga hur utmaningarna kan tacklas.

För Sveriges del är det Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation, som har deltagit i samtalet. Det har av naturliga skäl medfört att fokus har legat på de svenska studieförbundens perspektiv i frågan. Det menar vi är en lycklig omständighet.

De svenska studieförbunden når miljoner vuxna från alla delar av samhället och med olika utbildningsbakgrunder. Våra deltagare söker sig inte till oss främst för att öka sina färdigheter inom digitala ämnen, utan snarast för att odla sin identitet genom estetiska ämnen, livsstils- och samhällsfrågor. Vi når gräsrötterna där deras kunskapssökande spirar.

Genom att vässa och fördjupa vårt samtal om hur de digitala möjligheterna genomsyrar snart sagt varje aspekt i samhällslivet kan vi dels sänka trösklarna för dem som ännu inte deltar i det digitala samhällslivet och dels höja den digitala kompetensen på bred front, genom att höja medvetenheten om internets inverkan på våra liv. Ett samtal kring detta har inte nödvändigtvis titeln ”Delaktighet på nätet” utan hellre ”Stadsodling för entusiaster” eller ” Zombieöverlevnad – din guide till apokalypsen.”

/Nathaly Salas, kommunikatör Folkbildningsförbundet

Läs mer om InkluderaFleras seminarium den 20 maj i Köpenhamn.

Anmälan till seminariet är öppen t o m sista mars. Här finns anmälningsblankett.

Kommentera "Det finns många anledningar att bli digitalt delaktig"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*