Två folkhögskolefilialers nätvaro

"USB handshake"  (CC BY-SA 2.0) by 24oranges.nl  on Flickr"USB handshake" (CC BY-SA 2.0) by 24oranges.nl on Flickr

Vi befinner oss i Småland. Två folkhögskolefilialer i samma stad, som ska mötas i klassrummet och på nätet. En enkel uppgift.

Men vänta nu… Alla har inte tillgång till dator utanför skoltid och alla har inte mejladress. Dessutom är det bara ett fåtal av deltagarna som använder Skype. Och vad är egentligen ”ett projekt”?

Ett nätmöte är mer än en dator och en instruktion. När nätvärlden växer och CSN tar bort alla sina pappersblanketter blir det tydligt att dator- och internetvana är något du inte bara bör ha, utan ska ha.

Per Johansson berör detta i sitt föredrag om ”folkbildningens nätvaro” att vi faktiskt lever i ett ”digitaliserat samhälle” vare sig vi deltar eller inte (se föredraget).

På nättidningen re:flex kan du också följa ett samtal mellan Staffan Hagnell och Linda Sandberg om digital delaktighet.

”Digital delaktighetsmodell” av Anna-Stina på Flickr. CC-märkt CCBY2.0.

Och nog kan man tycka att vi borde ha kommit längre år 2011. Men hur ser det ut med din egen nätvaro? Har du Skype och hur ofta twittrar du

Det finns en hel del nätverksamheter som vi som folkbildare borde ha koll på, för mig hör exempelvis Digidel 2013, nätverket Dela! och Skollyftet till hålla-koll-spektrat. Även om jag som många andra precis tagit mina första staplande steg dit.

Jomdel-projektet har sin fysiska hemvist på Ädelfors folkhögskolas två filialer i Jönköping (Råslätt dagfolkhögskola och Jönköpings folkhögskola) och sin näthemvist på en WordPress-blogg.

Under höstterminen fortsätter projektet med nya och gamla deltagare och önskemålen för denna termin är:

  • att skriva medborgarförslag till kommunen
  • att ta reda på mer om det svenska skolsystemet
  • att lära mer om olika yrken
  • att besöka det nya scenkonsthuset Spira

Vi har fått en projektmöjlighet där verksamheten kan spreta från stickning till hur domstolen fungerar. Där deltagarna får möjlighet att mötas med olika bakgrunder och förkunskaper. Vi försöker lära där vi är.

När sedan projektet sprider sig till den dagliga verksamheten och stickning blir ett tillval på schemat inför höstterminen, eller när en kollega kommer och vill veta mer om Folkbildningsnätet då förstår man att den där nätvaron är viktigare än vi ibland verkar tro.

Vi befinner oss alltså i Småland, men också på nätet. Två folkhögskolefilialer i samma stad. En enkel uppgift, i alla fall i teorin.

/Gabriella Hedman – Projektledare för projektet ”Jämställt och medborgerligt deltagande”, Ädelfors folkhögskola

Kommentera "Två folkhögskolefilialers nätvaro"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*