På vägen

"The road ahead" (CC BY 2.0) by Kate Russell on Flickr"The road ahead" (CC BY 2.0) by Kate Russell on Flickr

Samtidigt som vi kan läsa om hur läsförmågan försämras med ökat datoranvändare ber elever och deltagare om att vi ska göra ännu mer textmaterial tillgängligt på nätet. Borde vi bekymra oss?

Jag tror ärligt talat inte det. Jag tror nämligen att det handlar om att läsförmågan förändras, inte försämras, med förändringen i informationstekniken. Precis på samma sätt som det tarvas olika slags läsförmåga för att läsa enkla, rimmade verser, sammanhängande berättande texter, ledaren i en dagstidning eller en lärobokstext ställer textläsning på papper andra krav på läsförmågan än textläsning från en skärm.

Vi behöver inte bekymra oss, men vi behöver förhålla oss till denna förändring. Pappersmedia kommer inte att försvinna, böcker och tidningar kommer att fortsätta produceras, och fortsätta att ges ut i pappersform åtminstone under överskådlig framtid, men successivt kommer de att gå över mer och mer i elektronisk form, och pappersupplagorna kommer att fortsätta att minska. De digitala upplagorna erbjuder en flexibilitet som inte finns någon motsvarighet till i pappersupplagan – sökbarheten, möjligheten att utan större besvär läsa texten med öronen istället för ögonen och möjligheten att anpassa textsnittet efter ens egen smak är bara ett par av fördelarna.

För att inte tala om hur mycket mer lättredigerad en text man skriver elektroniskt är, ändringar görs med ett klick, man flyttar lätt om stycken och kan spara i hur många olika versioner man vill, jämföra och plocka det bästa från olika versioner och sätta ihop till något man är nöjd med.

Visst är det lite hisnande att inse att vägen vi vandrar idag har burit oss till en värld där det faktiskt vore helt möjligt att bära med sig allt material från ett helt skolår i fickan, och ändå ha plats över för både nöjesläsning, musik, spel, ett par filmer och kommunikation med omvärlden?

/Ingela Arvidsson

Kommentera "På vägen"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*