Om web 2.0 och sociala medier

"web 2.0" (CC BY-ND 2.0) by BuscoSocios.net on Flickr"web 2.0" (CC BY-ND 2.0) by BuscoSocios.net on Flickr

Staffan Hübinette, Tollare folkhögskola, är sedan mitten av 1990-talet engagerad i utvecklingen av folkbildningens flexibla lärande. Staffan har bl.a. skrivit ”Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter – En idéskrift” och ”Folkbildningen och Web 2.0 – utmaningar och möjligheter”.

Här skriver han om web 2.0 och sociala medier.


Om web 2.0 och sociala medier

Den viktigaste och grundläggande förändringen med Web 2.0 är att användarna tar över. Var och en kan nu till en mycket låg kostnad inte bara konsumera information utan också producera, lagra, sprida, kommunicera, dela och samarbeta praktiskt taget utan begränsning. Titeln på Clay Shirkys bok Here Comes Everybody sammanfattar denna utveckling: här kommer alla!

Web 2.0 och sociala medier påverkar och erbjuder nya möjligheter inom alla områden, inte minst för organisationer och lärande. The Power of Organizing Without Organization är underrubriken på Shirkys bok och ger en antydan om vilken utmaning och kraft som ligger i detta. Och det räcker med att vara vardagsanvändare av Google, Wikipedia, Facebook, Ning och Youtube tillsammans med lite besök på smalare mötesplatser som Pluggakuten, Naturvetenskap, Filosofiforum, Skalman, Odla, Al Segno, Allt för föräldrar, Serieforum, Ifokus, m.fl. för att upptäcka de möjligheter för möten och lärande som Web 2.0 erbjuder.

Men när människor har verktygen i egna händer utmanas förstås “filtren”; redaktören, journalisten, ombudsmannen, läraren, studiecirkelledaren och med dem traditionella organisationer, institutioner och arbetssätt. Det gäller att förstå vad web 2.0-revolutionen innebär, använda dess möjligheter och anpassa strukturer, organisationer och pedagogik efter nya förutsättningar.

På den praktiska nivån är frågan hur man gör.

Vill man veta hur man kan använda Web 2.0 och sociala medier för att organisera och påverka är Ben Rigbys bok Mobilizing Generation 2.0 – a Practical Guide to Using Web 2.0 – Technologies to Recruite, Organize and Engage Youth (2008)en bra början. Rigby är grundare av organisationen MobileVoter.org.

Detta är som framgår av titeln en praktisk handbok i hur olika verktyg kan användas för att genom nätet organisera och engagera ungdomar, bedriva opinionsbildning och politisk aktivism. Bokens fokus är ungdomar. Skälet enligt Rigby är att dagens ungdomsgeneration framstår som den mest dynamiska, engagerade och samhällsorienterade generationen i historien. Dagens unga kan hjälpa politiker att bli valda, hjälpa ideella organisationer och bidra till att förändra världen till det bättre.

Samma inriktning men med fokus på ideella organisationer har Dana L. Cadman i boken Web 2.0 for Non-Profit Organizations. How online communities and collaboration are reshaping non-profit organizations (2009). Cadman beskriver hur man med sociala medier kommunicerar med människor, skapar engagemang och bygger stöd för sin organisation.

Davies är Ed.D. in literacy and language och Merchant är professor in language and literacy vid University of Sheffield, United Kingdom.

/Staffan Hübinette

Kommentera "Om web 2.0 och sociala medier"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*