Folkbildning 2.0: Behövs studieförbund överhuvudtaget?

"Internet Open" (CC BY 2.0) by Blaise Alleyne on Flickr"Internet Open" (CC BY 2.0) by Blaise Alleyne on Flickr

Tänk att det finns bildningsrörelser på Internet som studieförbunden inte är en del av! Att studieförbunden inte finns eller syns där fler och fler människor samlas för att lära sig olika saker, diskutera och debattera samma frågor och områden som vi erbjuder traditionellt. Jag tycker att vi kan kalla dessa så kallade communitys för studiecirklar även om de inte är det i den bemärkelsen som vi är vana vid.

Web 2.0 som detta bygger på är precis vad folkbildning handlar om! Livsvärldsförankrad, fritt och frivilligt, deltagarstyrd, formar egna utbildningsplaner, mångsidigt, flexibelt, riksomfattande. Detta ger plötsligt ett antal “NYA” och intressanta frågor som kommer att vara viktiga i utformningen av verksamheter på detta område.

1. Användarna/deltagarna tar över. Mycket användargenererad folkbildning pågår på nätet just nu och det ökar! (Behövs studieförbund överhuvudtaget? Vilken roll ska de ta i så fall?)

2. Gratiskulturen. (Numer kan man hitta det mesta som är grattis på nätet. Hur förhåller sig studieförbunden till detta och hur motiverar vi kursavgiften de kommande åren? Vad finns den ekonomiska återbäringen i den så kallade gratiskulturen där mycket sker på ideell basis?)

3. Ibland träffas upp emot 25 -50 personer på så kallade communitys eller FB-grupper. (Vad är en cirkel egentligen och hur kommer regeringen vilja definiera den i framtiden? Tanken är ju att folkbildningen ska vara med och påverka bl.a. demokrati- och samhällsutvecklingen.

4. Var sker mötet? (Vi är vana att se deltagarna som komma till vara lokaler. Men det sker möten där ute också och dessa ökar!)

5. Vilka är våra mervärden idag och hur kommer dessa att värderas i framtiden?

6. Nätet är navet. Allt går genom nätet i en snar framtid. Den bokkultur som vi ha haft hålla på att försvinna eller förändras kraftigt, framför allt för den så kallade internetgenerationen. Du kan tänka på hur du själv använder datorn till nästan allt du gör på jobbet. Det talas om två begrepp: Till rummet genom nätet och på nätet i rummet. (Hur kommer pedagogiken förändras när vi plötsligt har deltagare som har datorer med sig på vara cirklar? Bärbara/Läsplattor/smarta telefoner med sin personliga portfölj, egna intressanta länkar och tester, bloggar, PLNs, m.m).
/Brian Kottonya

Kommentera "Folkbildning 2.0: Behövs studieförbund överhuvudtaget?"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*