Dominoeffekten

dominobrickor"Domino" (CC BY 2.0) by Bro. Jeffrey Pioquinto, SJ on Flickr

År 1898 startade Hermods sin distansundervisning i Sverige. Som så mycket annat kom idén från USA. Efter en längre utlandsvistelse, bland annat i USA där distanspedagogik slagit igenom, startade Hans Svensson Hermod en korrespondenskurs i bokföring. Lite mer än tio år senare var det premiär för det första studenterna att i Hermods regi ta en realexamen per korrespondens. Till dags datum har cirka fyra miljoner människor gått en distanskurs hos Hermods. 

Hermods är i högsta grad levande. Distansundervisningen har utvecklats. Då, 1898, fanns inte internet. Framtiden var bättre förr på så sätt. Jag menar, nu har vi det definitiva verktyget för undervisning på distans. Det är smidigt och geschwint så hälften vore nog. Hur ska vi nu utveckla distansundervisning ytterligare?

Den digitala världen, som dominerar distansundervisningen i dag, utvecklas och förbättras hela tiden, till exempel vad gäller hårdvara och mjukvara. Vad gäller distanskursernas innehåll och pedagogik verkar det inte vara någon direkt gräns för vad man kan eller inte kan göra. Inom folkbildningsvärlden har jag bland annat stött på möjligheten att plugga till tamburmajor på distans eller körsång på distans. Vilken kreativitet, vilket mod! Dagens teknik, och det faktum att distansundervisning är etablerad, gör att väldigt mycket provas, testas och genomförs. Halleluja.

Jag får däremot något fundersamt i hjärnan när det flexibla lärandet kommer upp. Det flexibla är distansundervisningens styrka och svaghet på samma gång.

Flexibelt lärande är ett pedagogiskt begrepp som innebär att undervisningen tar hänsyn utifrån elevens förutsättningar. Flexibla inslag kan vara att de studerande i stor utsträckning bestämmer tid, plats och omfång för sina studier. Det flexibla lärandet har etablerats inom folkbildningen där folkhögskolor och studieförbund erbjuder kurser och studiecirklar som går helt eller delvis på distans. 

Men jag jobbar inte bara med flexibel distansundervisning jag jobbar också med schemalagd salsundervisning. Kombinerar man de här två typerna av undervisning kan man ibland råka ut för dominoeffekten.

Oj, har alla distansdeltagarna fixat uppgiften halv två i natt och simsalabim ska tolv deltagares texter läsas på en dag samtidigt som jag måste hoppa in för Robert på samhällskursen och oj hela min planering välts omkull och rätar upp sig först efter två veckor madre madre hilfe hjälp. 

Det är väldigt lätt att säga att man har en flexibel organisation men vad innebär det egentligen? Det finns ett drag av oresonligt godtycke i begreppet. Typ, ställ upp eller dö. Självklart är jag till för mina deltagare. Knappast tvärtom. Hur gjorde Hans Svensson Hermod?

Hallå gnällspik, vad vill du? Vara osmidig? 

Nej, aldrig. Jag tycker om det här. Behövde pysa lite bara.

Jan Altsjö

Kommentera "Dominoeffekten"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*