Beslöjad

Ansikte med ett frågetecken framförBased on "[22.365] sphere-itize me, captain" CC BY 2.0 by db Photography on Flickr

Hur gör man? En viktig del av utbildningen i våra språkkurser är uttal. Dessutom är det en folkhögskola så vi värnar samtalet och diskussionen. Vår kunskapssyn bygger på ett kollektivt lärande där vi ger och tar av varandras kunskaper och där varje deltagare är en resursbank. Det är viktigt att vi kan se varandra. Hur skulle det här funka när hon inte vill visa sitt ansikte?

Men nu har vi en ansökan på vårt bord. Andra vuxenutbildare i staden har nekat henne plats, där bland annat något om säkerhet vid prov tydligen kunde vara avgörande. Vi har inte sagt nej men inte heller ja. Situationen är ny, vi famlar och letar efter stöd. På samma gång finns folkhögskolor som inte får vånda vid den här frågan, ”jaså, vi har tre fyra stycken som springer här, inga problem”. Samtidigt gör vi det vi kan, så här långt, vi diskuterar i linjeråd, i lärarlag, vi diskuterar i ledningsgrupp. Vi vill vara överens och samtidigt ta ett beslut som kan hålla över tid. Å andra sidan kan man inte dra det i långbänk, vi har faktiskt en ansökan att ta hänsyn till.

Folkhögskolan är till för de som misslyckats med tidigare skolor, folkhögskolan är till för de som inte får plats hos vuxenutbildare med säkerhetskrav. Vi ska ge plats åt människor som behöver en andra chans. Det är de som behöver oss mest som vi också ska öppna dörren för.
Samtidigt kan vi skapa våra egna kurser och det är inga andra än vi som antar till just de kurserna. Folkhögskolor är tämligen unika, innehåll och rutiner behöver inte se likadana ut. Men det innebär inte att vi kan göra hur som helst.

Är distansutbildningar det som blir kvar till de som inte vill visa sitt ansikte? Eller ska man se det som ett alternativ? Folkhögskolans uppdrag är stärka deltagarna som demokratiska samhällsmedborgare. Det börjar i ett öppet, jämlikt klassrum. Vill man inte visa sitt ansikte menar vissa att det jämlika ställs åt sidan. På en distanskurs finns inga sådana frågor.

Nu verkar det som vi får ta ett beslut som kan prägla en mindre region. Ett viktigt ansvar. Ger vi inte möjlighet till utbildning vet jag inte hur den här människans framtid blir. Utbildning innebär ökade möjligheter att påverka sitt eget liv.

Jan Altsjö Nyköpings Folkhögskola

Kommentera "Beslöjad"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*