Att förstå samtiden för att fånga framtiden-del 1

"Computers then and now" (CC BY-NC 2.0) by crises_crs"Computers then and now" (CC BY-NC 2.0) by crises_crs

Att förstå samtiden för att fånga framtiden.

Från förgrunden till begrundan.

Thomas Fritz

Thomas Fritz


Jag brukar ofta inleda mina föredrag kring IT, lärande och samhällsutveckling med att spela upp en dialog som utspelade sig på telefon 1956.
Samtalet sker mellan kommunikationsministern i Sverige och Sveriges ambassadör i USA och innehåller en del där ambassadören får frågan om han tänker gå på några valmöten, då det är presidentval vid tidpunkten för telefonsamtalet. – Man ser dom på ”Television”, det är mycket roligare, svarar ambassadören varpå kommunikationsministern, med en gnutta avundsjuka i rösten, följer upp med att fråga om han tror att valrörelsen kommer att avgöras i ”Television”.

Jag väljer att ha med denna konversation som ett exempel på hur vi närmar oss ny teknik och från början lätt lägger en speciell betydelse, en slags egenvärde, i det nya fenomenet. Efter ett tag slutar vi se på själva tekniken, den blir i sig ointressant och det viktiga blir istället innehållet eller möjligtvis, om man som jag är intresserad av att forska kring IT och lärande, att studera och diskutera konsekvenserna av hur vi använder och förhåller oss till innehållet.

På liknande sett kan vi se hur IT har introducerats inom högre utbildning, där det har varit mycket fokus på att få in ”detta med IT” i undervisningen på olika sätt. Ett starkt skäl för detta har varit att vilja skapa större flexibilitet för studerande. En ökad användning av datorer och internet har skapat möjlighet för många att kunna studera då livspusslet fått många bitar att ta hänsyn till.

Idag är tillgången till IT generellt hög och vi är vana att använda den för att förenkla vår vardag på många olika sätt. Det som nu blir viktigt för oss som arbetar med undervisning inom högskolan blir att ta nästa steg när det gäller IT, att fokusera på hög kvalitet i utbildningen. Inspirerad av en konferens kring Course Redesign som jag var med på i våras blir en viktig utgångspunkt i mitt arbete att understryka vikten av att fokusera på ett prövande förhållningssätt parallellt med en hög användning av IT när det gäller att skapa så bra förutsättningar för lärande som möjligt. Det räcker inte med att kunna hantera enskilda lärplattformars olika verktyg, eller kunna moderera ett möte i Adobe Connect.

Man måste som lärare ha förståelse för dels hur utbildningens olika delar hänger ihop, dels ha kunskap om olika sätt att följa upp och utvärdera vilka effekter de förändringar man gör för att utveckla kursen har. Det gäller, för att förenkla saken, att fortsätta ha forskarhjärnan på i processen med kursutveckling. Detta skulle kunna bidra till att minska på den motsättning som ibland kan ses mellan forskning och undervisning, där prioritering av forskning oftast premieras högre på olika sätt.

Genom att använda samma prövande, akademiska förhållningssätt som används i den egna ämnestraditionen avdramatiseras undervisningsuppdraget. Att vara en bra lärare är varken något man föds till eller förutsätter djupa kunskaper i ämnet pedagogik. Samtidigt får undervisande personal får en ökad förmåga att utveckla bra utbildning utifrån den egna ämnes- och forskartraditionen. Detta betyder också bättre förutsättningar för en förstärkning vad gäller forskningsanknuten undervisning.

I arbetet med att utveckla undervisningen kommer en hög användning av IT vara helt avgörande för att skapa förutsättningar för denna utveckling. Genom att använda IT på olika sätt skapas dels förutsättningar för att underlätta studenternas lärande genom de olika verktygen/applikationerna i sig. Det finns simulationsprogram, visualiseringar, videofilmer och mycket annat som underlättar förståelsen för hur saker fungerar. Men kanske ännu viktigare är de IT-baserade lösningar som möjliggör en omfördelning av resurser inom kursen, t.ex. att förändra examinationsformen från en tentamen där läraren ska rätta alla inlämnade arbeten till en IT-stödd Peer-Reviewlösning där studenterna själva ger varandra feedback. Där kan läraren flytta den tid som frigörs till att ägna den i en annan del av kursen, t.ex. handledning. På så sätt skapas förutsättningar för att studenterna kan få ut mer av kursen, samtidigt som läraren inte får mer arbete.

I detta resonemang blir alltså det prövande förhållningssättet centralt, och IT är avgörande för att kunna höja kvaliteten. Detta stämmer väl med den linje vi driver i Tankesmedjan OmBildning där vi arbetar för en ökat inslag av bildning och ett ökat inslag av IT i skolan. Vi ska inte ha IT som utgångspunkt då vi funderar på utformning av framtidens lärande, men vi får inget lärande för framtiden om vi inte använder IT.

Thomas Fritz

Tankesmedjan OmBildning samt Pedagogisk utvecklare vid Umeå universitet

Kommentera "Att förstå samtiden för att fånga framtiden-del 1"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*