Pedagogisk utveckling

Ölands skrivarskola på distans

Min kurs och nätet är en stafettblogg där folkhögskolepedagoger bloggar om just sin kurs och nätet. Nu är det dags för Stefan Gurt från Ölands folkhögskola.  Ölands skrivarskola på distans På Ölands folkhögskola har vi sen drygt tio år (eller tolv eller femton, jag minns inte längre när vi började)…


Nyckelpigor

Min kurs och nätet är en stafettblogg där folkhögskolepedagoger bloggar om just sin kurs och nätet. Först ut är Jan Altsjö från Nyköpings folkhögskola.  Nyckelpigor Förra terminen hade kursen ett åldersspann på sextiotvå år. Det är svindlande. Johannes arton år till Lars-Göran åttio år. – Wow! Vad är det för…


Appar för lärande – Att läsa och skriva med hjälp av öronen?

Jag heter Tove Andersson och bloggar på IKTsidan.com. Jag är legitimerad grundskollärare men delar nu min tid mellan att arbeta centralt i min kommun Lysekil med IKT-utveckling och att vara föreläsare och inspiratör om IKT i lärandet. Jag tror på lust, motivation och lärande. Vi ska inte jobba mer, utan…


re:published – "Flexibla begrepp"

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, var en myndighet som bland annat gav ut en mängd skrifter för folkbildningens flexibla lärande. Här återpublicerar re:flex det första kapitlet, ”Flexibla begrepp”, från handboken NU DU, skriven av Kiki Bodin och…


Lärplattor ska stimulera läsandet

Kan lärplattor stimulera läsandet? Den frågan ska allmän kurs på Ingesunds folkhögskola undersöka i samarbete med Arvika bibliotek. Där jobbar bibliotekarie Maria Bergroth, en viktig kugge i det läsfrämjande projektet och en person som brinner för det flexibla läsandet. Det här är den sista artikeln av fyra om iPads på…


re:published – Vad har folkbildaren på Lunarstorm att göra?

Idag är det inte alldeles ovanligt att kurser går på plattformer som i första hand är tänkta som sociala träffpunkter. Ett argument för att ha kurser i sociala medier är att man då tar kursen dit där människorna är, istället för tvärtom. Re:flex letar nu efter kurser och cirklar som…


Att inte göra gränserna så tydliga

Re:flex har tidigare samtalat med Måna Nilsdotter om distansstudier och att vara distanslärare. Här är det andra samtalet med en av alla lärare som gått den nätpedagogiska kursen i Folkbildningsnätets regi – Staffan Pettersson från Hola folkhögskola. Staffan är lärare på Hola sedan 2010. Han har tidigare jobbat på Komvux…


Specialpedagog gillar lärplattan

På Ingesunds folkhögskola är alla deltagare utrustade med varsin iPad. Lärplattan har stimulerat lärandet för deltagare med läs- och skrivsvårigheter. Lärandet är mer lustfyllt och flexibiliteten har ökat. Det menar Henric Ahlgren, specialpedagog och lärare i svenska. Det här är den tredje artikeln av fyra om iPads på Ingesunds folkhögskola…


Teknik är det sekundära

En nyhet 2013 är att rektorer på folkhögskola erbjuds en rektorsfortbildning 2.0 för att vara uppdaterade med de nya regler som gäller för flexibelt lärande från och med i år. Men lärare och ledare har sedan länge kunnat gå Folkbildningsnätets pedagogiska grundkurs med träff på Tollare folkhögskola. Re:flex har samtalat med…


En deltagare – en iPad

Rektor Pär Blomquist tar emot i den pampiga huvudbyggnaden. Han berättar att vägen fram till ”en deltagare – en iPad” startade med tankar om pedagogisk förnyelse. – Vi behövde reflektera över pedagogiken, utveckla nya metoder och bli tydliga med vårt uppdrag. Det hängde i sin tur ihop med förändringar i…