Debatt

På vägen

Samtidigt som vi kan läsa om hur läsförmågan försämras med ökat datoranvändare ber elever och deltagare om att vi ska göra ännu mer textmaterial tillgängligt på nätet. Borde vi bekymra oss? Jag tror ärligt talat inte det. Jag tror nämligen att det handlar om att läsförmågan förändras, inte försämras, med förändringen i…


Lars Forsmark om det flexibla lärandet

Lars Forsmark är rektor på Västerås folkhögskola. Han berättar nedan hur han ser på det flexibla lärandet. Varför ska man hålla på med flexibelt lärande över huvud taget – från en skolledares synvinkel? -Folkbildningen är till för alla. Man når deltagare med flexibelt lärande som inte kan ta sig till…


Vem vill inte ha tusen vänner?

Bodil Alvarsdotter från Kvinnofolkhögskolan skriver för re:flex om varför och på vilket sätt hennes folkhögskola valt närvaro i sociala medier. Vem vill inte ha tusen vänner? ”Sociala medier” är ett begrepp som få har missat. ”Har du Facebook?”, ”Jag addar dig!”, ”Vi ses på fejjan!” är uttryck som ingen hade…


Pratar vi samma språk?

Man pratar ibland om den digitala klyftan, den till synes oöverstigliga klyftan mellan den som känner sig bekväm med att använda Internet i vardagen och den som känner sig väldigt bortkommen vid en skärm. Det är ett handikapp i dagens samhälle att inte vara datorkompetent; samhällsinformation, banker, försäkringsbolag, resebolag, apotek,…


Folkbildningen och internet – reflektioner utifrån

Per Johansson är fil dr i humanekologi och fil kand i idéhistoria, tidigare forskare och lärare vid Lunds universitet. Numera är han konsult med fokus på utbildnings- och organisationsfrågor, till stor del internetrelaterade. Per Johansson driver sedan 2003 tankesmedjan Infontology tillsammans med Simon Winter. Infontology har skrivit boken Digitalis filosofi….


Ingen man är en ö

Mikael Andersson, Tankesmedjan OmBildning, skriver för re:flex om folkbildningen, flexibelt lärande och folkbildningens unicitet i artikeln ”Ingen man är en ö”. Ingen man är en ö Unik – men inte ensam Folkbildningen är på många sätt en unik verksamhet. Bredden i uppdraget, den långa traditionen, de speciella verksamhetsformerna och den unika…


Alla säger det går så fort…

Alla säger att allt går så fort nu för tiden och visst är det så. Det går fort och det som sker är spännande. Det som var science fiction för bara 15-20 år sedan är idag vardag för väldigt många. Internet, digitala kameror, mobiltelefoner. Vi har idag tillgång till en…


Att förstå samtiden för att fånga framtiden-del 2

På nittiotalet konstaterade den franske filosofen och mediatänkaren Pierre Lévy att vår tids samhälle präglas av ett enormt digitalt informationsöverflöd som helt förändrar förutsättningarna för lärande, kunskap och beslutsfattande. Det är inte längre möjligt att överblicka allt och att skaffa sig en total överblick som kan ligga till grund för…


Att förstå samtiden för att fånga framtiden-del 1

Att förstå samtiden för att fånga framtiden. Från förgrunden till begrundan. Jag brukar ofta inleda mina föredrag kring IT, lärande och samhällsutveckling med att spela upp en dialog som utspelade sig på telefon 1956. Samtalet sker mellan kommunikationsministern i Sverige och Sveriges ambassadör i USA och innehåller en del där…


Vem är morgondagens folkbildare? – del 2

Någon gång i början av 90-talet satt jag och en vän och förundrades av det nya mediets möjligheter. Vi brukade träffas väldigt regelbundet och bland de många intressen vi delade var de möjligheter som datorerna gav. Vi var båda aktiva på flera BBS:er, så när de första beskrivningarna av World…