Debatt

re:published – Varför allt detta motstånd?

re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. Varför allt detta motstånd? är skriven av Elisabet Norin (numera re:flexredaktionen) och handlar om det motstånd man kunde möta som distanspedagog inom folkbildningen 2007. Artikeln publicerades ursprungligen i Nät och Bildning nummer 7 – 2007. En av de…


Det handlar om deltagaren

I februari 2013 publicerade vi en intervju med Signild Håkansson från Folkbildningsrådet angående förändringarna i statsbidragssystemet – folkhögskolor ska numera ha flexibelt lärande. Nu publicerar vi en fördjupande videointervju på samma tema, gjord av Ola Hallqvist, där Signild Håkansson bland annat berättar varför Folkbildningsrådet ändrat reglerna.


Var tog netiketten vägen?

Hur arbetar ni med nätetikett numer? Frågan kom upp i ett forum på Folkbildningsnätet och efter några sökningar, verkar begreppen nätetikett, netikett och nätikett inte riktigt vara i ropet längre. Kanske är etiketten numer vedertagen? Nätkontakternas sociala spelregler har kanske fått samma utgångspunkter som träffar i det fysiska livet? Kanske…


Kristallkulan – Mannen

I maj 2012 bad vi våra läsare att blicka in i folkbildningens framtid. Var möts vi och hur lär vi om tio år var en av de frågor vi ställde till er. Nu har ni blickat in i vardagen år 2022 och givit oss era bilder av en framtid som…


Kristallkulan – Spökstad

I maj bjöd vi in till skrivtävlingen ”Kristallkulan”. Var möts vi och hur lär vi om tio år var en av de frågor vi ställde till er. Nu har ni blickat in i vardagen år 2022 och givit oss era bilder av en framtid som kanske präglas av utvecklingen vi…Folkbildning 2.0: Behövs studieförbund överhuvudtaget?

Tänk att det finns bildningsrörelser på Internet som studieförbunden inte är en del av! Att studieförbunden inte finns eller syns där fler och fler människor samlas för att lära sig olika saker, diskutera och debattera samma frågor och områden som vi erbjuder traditionellt. Jag tycker att vi kan kalla dessa…


Två folkhögskolefilialers nätvaro

Vi befinner oss i Småland. Två folkhögskolefilialer i samma stad, som ska mötas i klassrummet och på nätet. En enkel uppgift. Men vänta nu… Alla har inte tillgång till dator utanför skoltid och alla har inte mejladress. Dessutom är det bara ett fåtal av deltagarna som använder Skype. Och vad…


En varioapp för mobilen?

Detta blogginlägg av Kicki Namuth är en direkt fortsättning på detta (nummer ett) och detta (nummer två) blogginlägg. Funderar fortfarande på variationen i informationsintaget som vi utsätter oss för eller skyddar oss från (se tidigare blogginlägg). Även om jag är vaksam och genomför alla självkontrollerande åtgärder … vem kollar mig?…


Blir man okritisk av bildning?

Bildning är viktig för fritt tänkande människor. Bildning är det stoffet som gör att vi kan bedöma information, sätta den i sitt rätta sammanhang, avgöra om den är sann eller falsk. Utan bildning faller man lätt offer för politiska demagoger och alla andra som vill pådyvla oss sin mening eller…